ยังจำ..ทุกสิ่งที่เธอลืม

 มนต์แคน แก่นคูน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ยังจำ..ทุกสิ่งที่เธอลืม มนต์แคน แก่นคูน
เนื้อร้อง/ทำนอง: สลา คุณวุฒิเรียบเรียง: ธีระพงษ์ ศักดิ์แก้วสังกัดค่าย: แกรมมี่โกลด์ติดต่องานแสดง: 0854847345

F | Dm | Gm A# | C |
F | Am | Dm | Gm C | F |

ถอยมาไกFล ดึงตัวอ้าDmย..  ตั้งA#แต่วันอกหัCหน้าที่คนฮัFก..จบตั้งแDmต่.. วันที่เธอA#รับเขาเข้ามCความเป็นจริDmง  อ้ายควรทิ้AmงทุกคำสัญญCแต่ต้องรีบกลับมA#า แค่ข่าวมาว่า..น้ำตาเธอไหC

บ่ว่าจักคำF บ่ถามใด ๆDm        ด้วA#ยเข้าใจทุกอย่Cางแค่เพียงเห็นเงFา..ความเหงาในตDmบ่ต้องบอA#ก กะพอเข้าใจCคำว่าดูแDmล..ตลอดชีวิAmต  ที่เคยพูดไว้Cสินานเท่าใGmด๋  ความหมาCยตรงที่บอกทุกFคำ

อ้ายยังจำA# ยังจำทุกความเป็นเธAmเพลงอีหยัGmงชอบฟังเสมAmร้านใดที่เธDmอชอบไปนั่งประGm CจำมีโอกาDmสใกล้เธอทุกทีAmเจอแต่สิ่Dmงดี ๆ ทุกยาA#ทุกรอยความจำAm..คอยย้ำบอกใจC..ให้ดูแลFเธอ.C | F.

ฮักในใจF บ่มีมื้อจDmบ..   เจ็A#บก็ยังห่วงใCติดตามถามทวFง คอยเป็นห่DmวงพยายาA#มกลับมาพบเจCมีความสุDmข ที่ได้จดจำAm และทำเพื่อเธCเต็มที่เต็มใจเสมGmอ  แม้เธCอจะลืมก็Fตาม

F | Am Gm |Dm Am | Dm C |
F Dm | C Am |Gm C | F |

* | ** |

F | Am |Gm C | F | F |คอร์ดเพลง ยังจำ..ทุกสิ่งที่เธอลืม มนต์แคน แก่นคูน

เนื้อเพลง ยังจำทุกสิ่งที่เธอลืม มนต์แคน แก่นคูนถอยมาไกล ดึงตัวอ้าย ตั้งแต่วันอกหัก หน้าที่คนฮักจบตั้งแต่ วันที่เธอรับเขาเข้ามา ความเป็นจริง อ้ายควรทิ้งทุกคำสัญญา แต่ต้องรีบกลับมา แค่ข่าวมาว่าน้ำตาเธอไหล บ่ว่าจักคำ บ่ถามใดๆด้วยเข้าใจทุกอย่าง แค่เพียงเห็นเงาความเหงาในตา บ่ต้องบอก กะพอเข้าใจ คำว่าดูแลตลอดชีวิต ที่เคยพูดไว้ สินานเท่าใด๋ ความหมายตรงที่บอกทุกคำ อ้ายยังจำ ยังจำทุกความเป็นเธอ เพลงอีหยังชอบฟังเสมอ ร้านใดที่เธอชอบไปนั่งประจำ มีโอกาสใกล้เธอทุกที เจอแต่สิ่งดีๆทุกยาม ทุกรอยความจำ คอยย้ำบอกใจให้ดูแลเธอ ฮักในใจ บ่มีมื้อจบ เจ็บก็ยังห่วงใย ติดตามถามทวง คอยเป็นห่วง พยายามกลับมาพบเจอ มีความสุข ที่ได้จดจำ และทำเพื่อเธอ เต็มที่เต็มใจเสมอ แม้เธอจะลืมก็ตาม