อยากได้บึ้มๆ

 สาวแย้ เจติยา อยากได้บึ้มๆ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากได้บึ้มๆ สาวแย้ เจติยา

วี้ด บึ้G#mม! บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!

G#m B | G#m |G#m C#7 | G#m C#7 || G#m C#7 | D#7 G#m |G#m | F# G#m || G#m | F# G#m |G#m B | G#m |

วี้ด บึ้G#mม!!!    วี้ด บึ้ม!!!บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!!!    บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!!!

อยากได้บึมG#mๆ บึ้มๆ บึมๆF# จะเอาบึ้ม ๆG#mอยากได้บึมG#mๆ บึ้มๆ บึมๆF# จะเอาบึ้ม ๆG#mรถเก๋F#ง จะเอาบึ้ม ๆG#m   บ้านอF#ยู่จะเอาบึ้ม ๆG#mจัดมาเลF#ย น้องชอบบึ้มG#mๆ  จัดมาเลF#ย น้องชอบบึ้ม ๆG#mบึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!!!

G#m F# | G#m |

เอาใหญ่ๆ เอาใหญ่G#mๆ  มีอะไรF# ส่งมาให้หมG#mเอาใหญ่ๆ เอาใหญ่G#mๆ  มีอะไรF# ส่งมาให้หมG#m

G#m F# | G#m |

จะได้ของวันเกิG#mด ใจเตลิF#ดพิลึกกึกกืG#mออC#mเดอร์อยู่ในมืC#mอ เห็นทางไลF#น์ ถูกใจน้องหล่G#mมีแต่ของใหญ่ๆG#m เหม ถูกใจที่อ้ายจัดมC#mขอบละขอบคุณค่D#mขอบคุณละขอบคุณเด้อค่D#mา  ที่ส่งไลน์มาF#น่ะถูกใจG#mส่งไลน์มาF#น่ะถูกใG#m

G#m F# | G#m |

* |

G#m F# | G#m |

** |

G#m F# | G#m |

ถูกใจ ถูกใจหลายเด้G#mเปิดไลน์เจF#อ มีแต่ของใหญ้ใหG#mญ่แหวนเพชรก็เม็ดโต้โตG#m เท่าลูกแตงโมF# โอ้ใหญ้ใหG#mญ่สร้อยคอก็เส้นเท่าโG#mซ่  หนักเป็นกิโF#ล ใหญ้ใหG#mญ่รถเก๋ง ตู้เย็น ทีวีG#m  ส่งมานี่F# มีแต่ของใหญ่ ๆG#mใหญ่จริงๆ เบ้อเร้G#mอ  ใหญ่จริงๆ เบ้อเร้G#mต้องใช้เทรลเลอF#ร์มาขนเอาไG#m

G#m F# | G#m |

* | ** |

G#m F# | G#m C#m B |G#m F# | G#m C#m B |G#m F# | G#m C#m B |G#m F# |G#m | F# G#m |G#m | F# G#m |G#m B | G#m |

*** |

G#m F# | G#m |

* |

G#m F# | G#m |

** |

G#m | F# G#m |G#m | F# G#m |G#m B | G#m |คอร์ดเพลง อยากได้บึ้มๆ สาวแย้ เจติยา

เนื้อเพลง อยากได้บึ้มๆ สาวแย้ เจติยาวี้ด บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! วี้ด บึ้ม!!! วี้ด บึ้ม!!! บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!!! บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!!! อยากได้บึมๆบึ้มๆบึมๆจะเอาบึ้มๆอยากได้บึมๆบึ้มๆบึมๆจะเอาบึ้มๆรถเก๋ง จะเอาบึ้มๆบ้านอยู่จะเอาบึ้มๆจัดมาเลย น้องชอบบึ้มๆจัดมาเลย น้องชอบบึ้มๆบึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!!! เอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆมีอะไร ส่งมาให้หมด เอาใหญ่ๆเอาใหญ่ๆมีอะไร ส่งมาให้หมด จะได้ของวันเกิด ใจเตลิดพิลึกกึกกือ ออเดอร์อยู่ในมือ เห็นทางไลน์ ถูกใจน้องหล่า มีแต่ของใหญ่ๆเหม ถูกใจที่อ้ายจัดมา ขอบละขอบคุณค่า ขอบคุณละขอบคุณเด้อค่า ที่ส่งไลน์มาน่ะถูกใจ ส่งไลน์มาน่ะถูกใจ ถูกใจ ถูกใจหลายเด้อ เปิดไลน์เจอ มีแต่ของใหญ้ใหญ่ แหวนเพชรก็เม็ดโต้โต เท่าลูกแตงโม โอ้ใหญ้ใหญ่ สร้อยคอก็เส้นเท่าโซ่ หนักเป็นกิโล ใหญ้ใหญ่ รถเก๋ง ตู้เย็น ทีวี ส่งมานี่ มีแต่ของใหญ่ๆใหญ่จริงๆเบ้อเร้อ ใหญ่จริงๆเบ้อเร้อ ต้องใช้เทรลเลอร์มาขนเอาไป