อยากได้บึ้มๆ

สาวแย้ เจติยา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

วี้ด บึ้G#mม! บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!

G#m B | G#m |G#m C#7 | G#m C#7 || G#m C#7 | D#7 G#m |G#m | F# G#m || G#m | F# G#m |G#m B | G#m |

วี้ด บึ้G#mม!!!    วี้ด บึ้ม!!!บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!!!    บึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!!!

อยากได้บึมG#mๆ บึ้มๆ บึมๆF# จะเอาบึ้ม ๆG#mอยากได้บึมG#mๆ บึ้มๆ บึมๆF# จะเอาบึ้ม ๆG#mรถเก๋F#ง จะเอาบึ้ม ๆG#m   บ้านอF#ยู่จะเอาบึ้ม ๆG#mจัดมาเลF#ย น้องชอบบึ้มG#mๆ  จัดมาเลF#ย น้องชอบบึ้ม ๆG#mบึ้ม! บึ้ม! บึ้ม!!!

G#m F# | G#m |

เอาใหญ่ๆ เอาใหญ่G#mๆ  มีอะไรF# ส่งมาให้หมG#mเอาใหญ่ๆ เอาใหญ่G#mๆ  มีอะไรF# ส่งมาให้หมG#m

G#m F# | G#m |

จะได้ของวันเกิG#mด ใจเตลิF#ดพิลึกกึกกืG#mออC#mเดอร์อยู่ในมืC#mอ เห็นทางไลF#น์ ถูกใจน้องหล่G#mมีแต่ของใหญ่ๆG#m เหม ถูกใจที่อ้ายจัดมC#mขอบละขอบคุณค่D#mขอบคุณละขอบคุณเด้อค่D#mา  ที่ส่งไลน์มาF#น่ะถูกใจG#mส่งไลน์มาF#น่ะถูกใG#m

G#m F# | G#m |

* |

G#m F# | G#m |

** |

G#m F# | G#m |

ถูกใจ ถูกใจหลายเด้G#mเปิดไลน์เจF#อ มีแต่ของใหญ้ใหG#mญ่แหวนเพชรก็เม็ดโต้โตG#m เท่าลูกแตงโมF# โอ้ใหญ้ใหG#mญ่สร้อยคอก็เส้นเท่าโG#mซ่  หนักเป็นกิโF#ล ใหญ้ใหG#mญ่รถเก๋ง ตู้เย็น ทีวีG#m  ส่งมานี่F# มีแต่ของใหญ่ ๆG#mใหญ่จริงๆ เบ้อเร้G#mอ  ใหญ่จริงๆ เบ้อเร้G#mต้องใช้เทรลเลอF#ร์มาขนเอาไG#m

G#m F# | G#m |

* | ** |

G#m F# | G#m C#m B |G#m F# | G#m C#m B |G#m F# | G#m C#m B |G#m F# |G#m | F# G#m |G#m | F# G#m |G#m B | G#m |

*** |

G#m F# | G#m |

* |

G#m F# | G#m |

** |

G#m | F# G#m |G#m | F# G#m |G#m B | G#m |