เกือบ

 เกือบ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Groove Rider สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เกือบ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Groove Rider

E | A |

เธอEคือใครคนนั้นรึเปAล่า.. บอกฉันทีว่าไม่ใช่..E | AดูEเธอไปก็คล้ายทุกอย่Aาง  แต่ยังไม่แน่ใจ.. E | Aไม่ได้เจอะเจอEกันมานานแล้วเมื่อก่อAน..คุ้น ๆ ว่าเคยคุ้นEใจ..    Aทำไมต้องเหมือEนกับเค้าคนนั้นทุกอย่Aางคนที่เคยใจร้าย..    | G#m F#m | E

เกือบลืมไปแล้วAว่าฉันเคยรักเธอมาก่อน G#mไม่อยากจะย้อF#mนเวลาเหล่านั้นให้หวนกลับมEา..เกือบลืมไปแล้วAจริง ๆ อย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมG#mาดีกว่าปล่อยให้น้ำตF#mาข้างใน.. มันยังไหBล..

E | A |E | A |

เธอEคือใครคนนั้นรึเปล่า.. ฉันมองไม่ชัดเท่าEไหร่.. AกลัEวเธอจะเห็น กลัวเธอจะยิ้มและทักAทายและเธอก็จะรู้..     | G#m F#m | E

เกือบลืมไปแล้วAว่าฉันเคยรักเธอมาก่อน G#mไม่อยากจะย้อF#mนเวลาเหล่านั้นให้หวนกลับมEา..เกือบลืมไปแล้วAจริง ๆ อย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมG#mาดีกว่าปล่อยให้น้ำตF#mาข้างใน.. มันยังไหล..

B | B || B | B || B |E | A |E | A |E | A |G#m F#m | E |

* | * |

A | G#m | F#m | E |A | G#m | F#m | B || E |คอร์ดเพลง เกือบ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Groove Rider

เนื้อเพลง เกือบ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Groove Riderเธอคือใครคนนั้นรึเปล่า บอกฉันทีว่าไม่ใช่ ดูเธอไปก็คล้ายทุกอย่าง แต่ยังไม่แน่ใจ ไม่ได้เจอะเจอกันมานานแล้วเมื่อก่อน คุ้นๆว่าเคยคุ้นใจ ทำไมต้องเหมือนกับเค้าคนนั้นทุกอย่าง คนที่เคยใจร้าย เกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอมาก่อน ไม่อยากจะย้อนเวลาเหล่านั้นให้หวนกลับมา เกือบลืมไปแล้วจริงๆอย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมาดีกว่า ปล่อยให้น้ำตาข้างใน มันยังไหล เธอคือใครคนนั้นรึเปล่า ฉันมองไม่ชัดเท่าไหร่ กลัวเธอจะเห็น กลัวเธอจะยิ้มและทักทาย และเธอก็จะรู้ เกือบลืมไปแล้วว่าฉันเคยรักเธอมาก่อน ไม่อยากจะย้อนเวลาเหล่านั้นให้หวนกลับมา เกือบลืมไปแล้วจริงๆอย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมาดีกว่า ปล่อยให้น้ำตาข้างใน มันยังไหล