เกือบ

บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์, Groove Rider, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เกือบ บุรินทร์ บุญวิสุทธิ์ Groove Rider

E | A |

เธอEคือใครคนนั้นรึเปAล่า.. บอกฉันทีว่าไม่ใช่..E | AดูEเธอไปก็คล้ายทุกอย่Aาง  แต่ยังไม่แน่ใจ.. E | Aไม่ได้เจอะเจอEกันมานานแล้วเมื่อก่อAน..คุ้น ๆ ว่าเคยคุ้นEใจ..    Aทำไมต้องเหมือEนกับเค้าคนนั้นทุกอย่Aางคนที่เคยใจร้าย..    | G#m F#m | E

เกือบลืมไปแล้วAว่าฉันเคยรักเธอมาก่อน G#mไม่อยากจะย้อF#mนเวลาเหล่านั้นให้หวนกลับมEา..เกือบลืมไปแล้วAจริง ๆ อย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมG#mาดีกว่าปล่อยให้น้ำตF#mาข้างใน.. มันยังไหBล..

E | A |E | A |

เธอEคือใครคนนั้นรึเปล่า.. ฉันมองไม่ชัดเท่าEไหร่.. AกลัEวเธอจะเห็น กลัวเธอจะยิ้มและทักAทายและเธอก็จะรู้..     | G#m F#m | E

เกือบลืมไปแล้วAว่าฉันเคยรักเธอมาก่อน G#mไม่อยากจะย้อF#mนเวลาเหล่านั้นให้หวนกลับมEา..เกือบลืมไปแล้วAจริง ๆ อย่ารื้อฟื้นมันขึ้นมG#mาดีกว่าปล่อยให้น้ำตF#mาข้างใน.. มันยังไหล..

B | B || B | B || B |E | A |E | A |E | A |G#m F#m | E |

* | * |

A | G#m | F#m | E |A | G#m | F#m | B || E |