ฉันเข้าใจ

สงกรานต์ รังสรรค์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฉันเข้าใจ สงกรานต์ รังสรรค์

C รู้ดีว่าเธGอคงอยู่ไม่ไหAmว  จะเอาFอะไรกับคนอย่างฉันC เมื่อในหัวใจG วันนี้มันไม่ใช่Amฉัน และเธอFก็คงเลือกที่จะ..ไAmป.. กัGบ..เขFา... จากนี้Amไม่มีอีกแล้Gวคำว่าเรFา.. ต่อให้พูดDmอะไร ก็คงไม่มีความEmหมาย ต้องปล่อยA#เธอไป แม้ใจไม่ต้องกาGร..

C อยากบอกเธอว่ารัGก แต่ทำไม่ไAmด้ มันเจ็บจนเกินไปF ที่จะพูดมัC รีบไปจากตรงนี้G  ถ้าเธอไม่รักAmกัน ปล่อยให้Fมันผ่าน  อย่างที่เธอGต้องการ (ฉันเข้าใจC)

C ถ้าเธอคิดมGา..ดีแล้วก็แล้วAmไป จะเอาFอะไรคืนไป ก็ตามแต่Cเธอ ฉันจะไม่ขวGาง ไม่รั้ง ไม่กวนใจAmเธอ หากใจFเธอมันเลือกที่จะ..ไAmป.. กัGบ..เขFา... จากนี้Amไม่มีอีกแล้Gวคำว่าเรFา.. ต่อให้พูดDmอะไร ก็คงไม่มีความEmหมาย ต้องปล่อยA#เธอไป แม้ใจไม่ต้องกาGร..

** |

Am G | F |Am G | F |Dm | Em | A# | G | G |

** | ** |