ดึกหินลงห้วย

ต้าร์ ตจว. ลูกทุ่ง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Bsus4 | B |Bsus4 | B | C#m | A |E | E |

 ฮู้โตEเจ้าของ..ว่าอ้ายเฮ็ดได้B..แค่มองน้องหล่าA บ่อาจได้นั่งสบตา  Bวาสนาหมาได้แต่เห่า ยามน้อEงย่างผ่าน  ได้แต่เอ่ยคำB..เอิ้นถามไถ่เจ้าA มีสิทธิ์ได้ยินข้างเหงา.. B แต่บ่ได้เข้AาไปยืนในEใจ

C#m   เฮ็ดนำส่ำใด  กะเข้าไปBบ่ฮอดใจเจ้า A  บ่อาจสู้เขา  คนที่เจ้าBวาดหวังเอาไว้C#m   อ้ายฮู้ดีว่า.. มื้อหน้G#mา..อ้ายต้อF#mงเสียใจ  A ย้อนฮักที่ให้เจ้าไป.. B สิ่งที่ได้คือความว่างEเปล่า

F#m   ใจเน่า ๆ เจ้าบ่สG#m   ฮักจน ๆ เจ้าบ่สนใจA.. โอB...

ทุ่มฮักเจ้าไปE  มันส่ำอ้าBยดึกหินลงAห้วย..Bฮักมันบ่ช่วEย.. ให้เจ้าอ่วBยหน้ามาสนใC#mจ       Aฟ้ามัBนห่างดิEน  หินมันอยู่ต่ำB  เปรียบส่ำโตC#mอ้าย.. Bเบิดก้อนหัวใจE.. ยกให้ไปB เจ้ากะบ่เอAา.. โอB...

E  หมาได้แต่เห่า  มันกะBสิเฝ้าคอยเห่าน้องหล่าA  ถึงวาสนา.. สิเขียนว่Bา..อ้ายบ่สมเจ้าE  สิฝืนชะตา.. ฮักน้องหล่Bา ทุ่มเทไปบ่เซาA  ย้อนใจอ้ายมีแต่เจ้า..B ฮักแต่เจ้Aาแค่เพียงผู้Eเดียว

C#m | B || A | E |C#m | G#m || A | B |

* | ** | ** |

Bsus4 | B |C#m | A | E |