ดึกหินลงห้วย

  ต้าร์ ตจว.   ลูกทุ่ง   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


Bsus4 | B |Bsus4 | B | C#m | A |E | E |

 ฮู้โตEเจ้าของ..ว่าอ้ายเฮ็ดได้B..แค่มองน้องหล่าA บ่อาจได้นั่งสบตา  Bวาสนาหมาได้แต่เห่า ยามน้อEงย่างผ่าน  ได้แต่เอ่ยคำB..เอิ้นถามไถ่เจ้าA มีสิทธิ์ได้ยินข้างเหงา.. B แต่บ่ได้เข้AาไปยืนในEใจ

C#m   เฮ็ดนำส่ำใด  กะเข้าไปBบ่ฮอดใจเจ้า A  บ่อาจสู้เขา  คนที่เจ้าBวาดหวังเอาไว้C#m   อ้ายฮู้ดีว่า.. มื้อหน้G#mา..อ้ายต้อF#mงเสียใจ  A ย้อนฮักที่ให้เจ้าไป.. B สิ่งที่ได้คือความว่างEเปล่า

F#m   ใจเน่า ๆ เจ้าบ่สG#m   ฮักจน ๆ เจ้าบ่สนใจA.. โอB...

ทุ่มฮักเจ้าไปE  มันส่ำอ้าBยดึกหินลงAห้วย..Bฮักมันบ่ช่วEย.. ให้เจ้าอ่วBยหน้ามาสนใC#mจ       Aฟ้ามัBนห่างดิEน  หินมันอยู่ต่ำB  เปรียบส่ำโตC#mอ้าย.. Bเบิดก้อนหัวใจE.. ยกให้ไปB เจ้ากะบ่เอAา.. โอB...

E  หมาได้แต่เห่า  มันกะBสิเฝ้าคอยเห่าน้องหล่าA  ถึงวาสนา.. สิเขียนว่Bา..อ้ายบ่สมเจ้าE  สิฝืนชะตา.. ฮักน้องหล่Bา ทุ่มเทไปบ่เซาA  ย้อนใจอ้ายมีแต่เจ้า..B ฮักแต่เจ้Aาแค่เพียงผู้Eเดียว

C#m | B || A | E |C#m | G#m || A | B |

* | ** | ** |

Bsus4 | B |C#m | A | E |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง พ.ศ.ใหม่ เปลี่ยนใจหรือเปล่า PANCAKE วงแพนเค้กฮู้โตเจ้าของว่าอ้ายเฮ็ดได้แค่มองน้องหล่า บ่อาจได้นั่งสบตา วาสนาหมาได้แต่เห่า ยามน้องย่างผ่าน ได้แต่เอ่ยคำเอิ้นถามไถ่เจ้า มีสิทธิ์ได้ยินข้างเหงา แต่บ่ได้เข้าไปยืนในใจ เฮ็ดนำส่ำใด กะเข้าไปบ่ฮอดใจเจ้า บ่อาจสู้เขา คนที่เจ้าวาดหวังเอาไว้ อ้ายฮู้ดีว่า มื้อหน้าอ้ายต้องเสียใจ ย้อนฮักที่ให้เจ้าไป สิ่งที่ได้คือความว่างเปล่า ใจเน่าๆเจ้าบ่สน ฮักจนๆเจ้าบ่สนใจ โอ ทุ่มฮักเจ้าไป มันส่ำอ้ายดึกหินลงห้วย ฮักมันบ่ช่วย ให้เจ้าอ่วยหน้ามาสนใจ ฟ้ามันห่างดิน หินมันอยู่ต่ำ เปรียบส่ำโตอ้าย เบิดก้อนหัวใจ ยกให้ไป เจ้ากะบ่เอา โอ หมาได้แต่เห่า มันกะสิเฝ้าคอยเห่าน้องหล่า ถึงวาสนา สิเขียนว่าอ้ายบ่สมเจ้า สิฝืนชะตา ฮักน้องหล่า ทุ่มเทไปบ่เซา ย้อนใจอ้ายมีแต่เจ้า ฮักแต่เจ้าแค่เพียงผู้เดียว