ดอกไม้แห้ง

ETC., แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ดอกไม้แห้ง ETC. (อีทีซี)

A | A | A | A G |A | B || Dm | A |

เก็GบเอาเธAอมาฝันข้างในBอยู่ในใจDmของฉันข้างเดีAยวGลอดมAา มีเธอผู้เดีBยวเป็นความลัDmบ ไม่เคยบอกใคE

ก็ตัวเธDmอคือคนที่สำGคัญและตัวฉันEmกลัวจะต้องเสียAmไปมีDmเพียงตัวและหัวGใจ แล้วก็ดอกไEsus4ม้..มาให้เธE

เก็บเอาควาAมจริงใจมาให้A7เธอและใส่ไว้Dข้างในดอกไDmม้อาจจะดูAว่ามันไม่มีAค่าเท่าไหร่ แต่ฉันBmเต็มใจให้เธEอาจจะมีAบางทีที่สักA7กวัน.. ที่เธอนั้Dนเปิดใจให้บ้Dmางให้โอกC#mาส..ฉันทีF#m..  ตอนนี้Bmได้เลEยหรือเปล่าเธอ

A | A |

เฝ้าคอยวัAนที่ฉันกล้าพBเฝ้ารอจนDmดอกไม้แห้งไปAหาGกแต่ควาAมรู้สึกข้างในBนานแค่ไหDmน ไม่เคยเปลี่ยนแปEลง

* | ** |

D | D | C#m | C#m |D | D | C#m | C#m |Bm C#m | D E |

** |

| A | A7       แล้วเธอจะมองฉันรึเปDล่า    Dm   แล้วเราจะได้รักกันไหA     A  มีเพียงดอกไม้และมีเพียBmงหัวใจ..ให้เธEอาจจะมีAบางทีที่สักA7กวัน.. ที่เธอนั้Dนเปิดใจให้บ้Dmางให้โอกC#mาส..ฉันทีF#m..  ตอนนี้Bmได้เลEยหรือเปล่าเธA