เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด

เน็ค นฤพล, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล

A# | Gm | D# | F |A# | Gm | D# F | A# | F |

รู้ตัวดีCm.. บ่มีสิทธิ์เลยทุกด้านGmรู้ว่าเจ้านั้Fน.. อยู่สูงจนเอื้อมบ่A#ไหวแอบฮัGmกเจ้าไปวันF ๆ  นอกนั้Dmนเฮ็ดหยังบ่ไGmด้ยิ่งเบิ่งยิ่งไกD#ล  ฮักไปFแบบความหวัง.Gm.บ่มี

รู้ตัวบ่หนCmอ.. ที่อ้ายจอบเบิ่งซู่มื้Gmเจ้านั่งซือ ๆF   ก็งามอีหยัง..A#ปานนี้อ้ายน้อGmยนักวาสนFา.. ได้แค่หมDmาส่องเฟซไอจีGmบุญมีส่ำนี้D#..  ได้ส่ำใด๋..Fส่ำนั้น..

เฟซกะบ่A#กล้าไลค์  ไลน์กะบ่Gmกล้าแอดทั้งที่อยาD#กสิแชต  แต่อ้ายก็ได้แค่ฝัFได้แต่พิมA#พ์คำว่าฮักไว้  โพสต์อยู่ในGmใจอ้ายเท่านั้นย่อนนางฟ้D#าอยู่บนสวรFรค์..ต่อให้ฮัCmกปานใด๋แต่มัFน.. เป็นไปบ่ได้..

Gm |

เพ้อทุกยามCm.. ติดตามเจ้าโพสต์ทุกอย่Gmางเบิ่งอย่างระวัFง.. ย่านมือสิลั่นกดA#ไลค์เจ้าบ่ฮู้Gmก็บ่เป็นหยัFง.. ขอจอบเบิ่DmงพอมีแฮงใGmย่อนเซาบ่ได้D#.. ฮักไปทั้ง.F.ที่ย่าน

* |

Gm |Gm | Gm | Gm | Gm |Gm A# | Gm A# || D# | F |

** | * |

Gm A# | Gm A# | D# F || A# |