เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด

 เน็ค นฤพล เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เฟซบ่กล้าไลค์ ไลน์บ่กล้าแอด เน็ค นฤพล

A# | Gm | D# | F |A# | Gm | D# F | A# | F |

รู้ตัวดีCm.. บ่มีสิทธิ์เลยทุกด้านGmรู้ว่าเจ้านั้Fน.. อยู่สูงจนเอื้อมบ่A#ไหวแอบฮัGmกเจ้าไปวันF ๆ  นอกนั้Dmนเฮ็ดหยังบ่ไGmด้ยิ่งเบิ่งยิ่งไกD#ล  ฮักไปFแบบความหวัง.Gm.บ่มี

รู้ตัวบ่หนCmอ.. ที่อ้ายจอบเบิ่งซู่มื้Gmเจ้านั่งซือ ๆF   ก็งามอีหยัง..A#ปานนี้อ้ายน้อGmยนักวาสนFา.. ได้แค่หมDmาส่องเฟซไอจีGmบุญมีส่ำนี้D#..  ได้ส่ำใด๋..Fส่ำนั้น..

เฟซกะบ่A#กล้าไลค์  ไลน์กะบ่Gmกล้าแอดทั้งที่อยาD#กสิแชต  แต่อ้ายก็ได้แค่ฝัFได้แต่พิมA#พ์คำว่าฮักไว้  โพสต์อยู่ในGmใจอ้ายเท่านั้นย่อนนางฟ้D#าอยู่บนสวรFรค์..ต่อให้ฮัCmกปานใด๋แต่มัFน.. เป็นไปบ่ได้..

Gm |

เพ้อทุกยามCm.. ติดตามเจ้าโพสต์ทุกอย่Gmางเบิ่งอย่างระวัFง.. ย่านมือสิลั่นกดA#ไลค์เจ้าบ่ฮู้Gmก็บ่เป็นหยัFง.. ขอจอบเบิ่DmงพอมีแฮงใGmย่อนเซาบ่ได้D#.. ฮักไปทั้ง.F.ที่ย่าน

* |

Gm |Gm | Gm | Gm | Gm |Gm A# | Gm A# || D# | F |

** | * |

Gm A# | Gm A# | D# F || A# |คอร์ดเพลง คนในใจ Smile Dog TMG (สไมล์ด๊อก)

เนื้อเพลง คนในใจ Smile Dog TMG (สไมล์ด๊อก)รู้ตัวดี บ่มีสิทธิ์เลยทุกด้าน รู้ว่าเจ้านั้น อยู่สูงจนเอื้อมบ่ไหว แอบฮักเจ้าไปวันๆนอกนั้นเฮ็ดหยังบ่ได้ ยิ่งเบิ่งยิ่งไกล ฮักไปแบบความหวังบ่มี รู้ตัวบ่หนอ ที่อ้ายจอบเบิ่งซู่มื้อ เจ้านั่งซือๆก็งามอีหยังปานนี้ อ้ายน้อยนักวาสนา ได้แค่หมาส่องเฟซไอจี บุญมีส่ำนี้ ได้ส่ำใด๋ส่ำนั้น เฟซกะบ่กล้าไลค์ ไลน์กะบ่กล้าแอด ทั้งที่อยากสิแชต แต่อ้ายก็ได้แค่ฝัน ได้แต่พิมพ์คำว่าฮักไว้ โพสต์อยู่ในใจอ้ายเท่านั้น ย่อนนางฟ้าอยู่บนสวรรค์ ต่อให้ฮักปานใด๋แต่มัน เป็นไปบ่ได้ เพ้อทุกยาม ติดตามเจ้าโพสต์ทุกอย่าง เบิ่งอย่างระวัง ย่านมือสิลั่นกดไลค์ เจ้าบ่ฮู้ก็บ่เป็นหยัง ขอจอบเบิ่งพอมีแฮงใจ ย่อนเซาบ่ได้ ฮักไปทั้งที่ย่าน