เชิญ

 เอฟ วรัญญู FIN สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เชิญ เอฟ วรัญญู วงFIN

A# | D# |Dm | D# |F | G |

เรื่อCงคนเก่า..ที่เธอEmเล่ามาว่าดีนักหนAmาอย่างโน้นอย่างนี้F..ถ้าเขาFดีจริง ก็กลับไปหาEmเขาสิไม่ต้องมีDmแล้วคำว่าเรG

ฉันเป็นCคนใหม่ ปวดใจG/Bแทบตายได้แค่กาAmย แต่กายเธออยู่กับเขEmา..แค่ที่Fพักใจ เพียงชั่วEmคราว  บางเบDmา ไม่มีตัวตG

 G#  ก็เธอเคยAmมีคนที่พร้อมดูแลEmทุกอย่างAmนที่เดินร่วมทางที่เธอนั่นเคยEmเลือกไว้สำAmหรับฉันเธอนั้นคือลมEmหายใจแต่เธอไม่เคยFลบเขาจากใจเธอได้เลG

   ถ้าหากว่าเธอไม่ลืมคนเก่Cา..ของเEmธอ  ก็ขอให้เธDmอ.. กลับไG  เอาร่G#างกาAmย..ของเธEmอ.. ตามหัวใDmจ.. เธอไปGG#  คำAmตอกย้ำ ยิ่งฟัEmงก็ยิ่งเจ็บ  เธอบอกว่ารักFนั้นกินไม่ได้   | C Em  ก็กลับไปหาAmเขาคนนั้น  คนที่เธอEmนั้นมั่นใจว่าเขFา.. รักเธอมากกว่าฉัGน..  (เชิ(Am)ญ)

Am Em | F G |

* | ** |

คำDmหนึ่งคำที่เธอEmพูดมาทำร้ายกันที่บอกว่าเขาFนั้นดีกว่าฉัน เธอพูดอย่างนั้นEmได้ยังไงไอ้คนA#ที่พูดไม่ช้ำหรอก แต่คนที่ฟังมันช้ำจนฝังGใจ

G# Am Em | F G |G# Am Em | A# | G |

* | ** | ** |คอร์ดเพลง เชิญ เอฟ วรัญญู วงFIN

เนื้อเพลง เชิญ เอฟ วรัญญู วงFINเรื่องคนเก่าที่เธอเล่ามา ว่าดีนักหนาอย่างโน้นอย่างนี้ ถ้าเขาดีจริง ก็กลับไปหาเขาสิ ไม่ต้องมีแล้วคำว่าเรา ฉันเป็นคนใหม่ ปวดใจแทบตาย ได้แค่กาย แต่กายเธออยู่กับเขา แค่ที่พักใจ เพียงชั่วคราว บางเบา ไม่มีตัวตน ก็เธอเคยมีคนที่พร้อมดูแลทุกอย่าง คนที่เดินร่วมทางที่เธอนั่นเคยเลือกไว้ สำหรับฉันเธอนั้นคือลมหายใจ แต่เธอไม่เคยลบเขาจากใจเธอได้เลย ถ้าหากว่าเธอไม่ลืมคนเก่าของเธอ ก็ขอให้เธอ กลับไป เอาร่างกายของเธอ ตามหัวใจ เธอไป คำตอกย้ำ ยิ่งฟังก็ยิ่งเจ็บ เธอบอกว่ารักนั้นกินไม่ได้ ก็กลับไปหาเขาคนนั้น คนที่เธอนั้นมั่นใจว่าเขา รักเธอมากกว่าฉัน (เชิญ) คำหนึ่งคำที่เธอพูดมาทำร้ายกัน ที่บอกว่าเขานั้นดีกว่าฉัน เธอพูดอย่างนั้นได้ยังไง ไอ้คนที่พูดไม่ช้ำหรอก แต่คนที่ฟังมันช้ำจนฝังใจ