หลาบแล้วเมียน้อย

หม่ำ จ๊กม๊ก, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

หลาบแล้วเมียน้อย หม่ำ จ๊กม๊ก

Dm | Am || Dm | C |Dm | A# | Am | Dm C | Dm |

หลาบแล้วเมียน้อย ไม่หรอยแล้วแDmเมื่อน้องไม่แคDmร์  แบ่งใจCไปให้คนอื่Fพอเงินพี่น้อDmย  น้องถอยแหกด่านทางเดิGmวันนี้ไปมีคนอื่Fน  ห่างเหินเงียบหายไม่มAm

Dm   ข้าวของไหรไหร ขนไปเกลี้ยงฉาDm   ออกลูกฉลาDmด  ตอนเราCไปงานชักพรF   ทีวีเครื่องใหDmญ่  ได้กันใหม่ ๆ ซื้อมGm   ตู้เย็นพัดลมเสื้อผ้Fา  ถ้วยชาAmม มีดผาไม่เจอ  Dm | Dm

เมียน้อAmย ท่าไม่หรอยเเล้วพี่Dmถ้ายังไม่มีDm  ขอทีCอย่ามีเพื่อนเหFคิดถึงเมียหลDmวง  คู่ควงรักจริงแรกGmเจอยกโทษให้พี่เมียเหFอ  พี่เผลAmอพลาดหล่นลงแล้Dm

Dm   หลาบแล้วเมียน้อย ไม่หรอยแน่ ๆDm   เมียหลวงของแDmท้  รักลูCกรักผัวแน่แน่F   อย่าเชื่อเพลงว่Dmา..เมียน้อยหรอยหวาหวานแอ่Gm   โกโถกกะตัวเองแล้Dmว  เมียน้อAmยไม่หรอยเสียเลย

Dm |Dm | A# | Am | Dm | Dm |

* | ** |

A# | C | Am | Dm |Dm C | Dm | Dm |