ไม่มีใจ

แน็ท ศิริพงษ์, แนวเพลง: เพื่อชีวิต,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่มีใจ แน็ท ศิริพงษ์

D | D | Bm | Bm |G | G | A | A |

บางคราDวไม่เข้าใจกัDน..และฉัBmนอยากให้เธอเข้าใBmจ..จำได้ทุกคำGเมื่อเราชิดใกGล้..ในใจAฉันมีแต่เธAอ..

ในยาDมที่เราห่างกัDน  ไม่ใช่ว่าฉัBmนนั้นหมดรักเธBmยังรักเธGอคนเดียวเสมGอ  ไม่ว่าเธAอจะไปมีใคA

Em  เธอหายไปA...Em  เธอไม่ส่งข่าAวมา.. A

และในตอนนี้Bm.. ฉันคงกลAาย..เป็นแค่อดีDD เธอคือชีวิBmต.. และมีA/C#ค่ามากต่อฉัDD เมื่อเราพลัดพรBmาก.. จากกัAน.. ฝันBmฉันก็สลายลงไปG.. เมื่อเธGอไม่เคยมีใจ..A | A      ให้ฉันเลย D | D

G A | Bm | ( x3 )Em | A | A |

* | ** |

วันนี้Dฉันไม่มีเธDอ.. วันนี้BmเธอหมดรักกัBmน..ฉันต้องเดิGนคนเดียวลำพัGต่อไปAโดยไม่มีเธAอ..  ไม่มีเธDอ..