ไม่รักก็จบ ไม่คบก็จาก

 เบสท์ ทิฏฐินันท์ ไม่รักก็จบ ไม่คบก็จาก สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไม่รักก็จบ ไม่คบก็จาก เบสท์ ทิฏฐินันท์

ไม่อยากรัC#maj7กก็จบ  ไม่อยากคCm7บก็แค่จากหากคA#m7บแล้วลำบาก ฉันก็อยาF7กให้เธอไปไม่อยากรัC#maj7กก็เจ็บ ไม่อยากเก็Cm7บเธอเอาไFmว้หากรัF#maj7กแล้วต้องทนฝืนใจ จบลงD#7sus2แค่ตรงนี้ ดีกว่า

C#maj7 | G# || A#m7 D#7sus2 | G# |

G# อยู่ ๆ ก็เหงา..   A#m7  อยู่ ๆ ก็เศร้า ทั้งCm7 ๆ ที่เราเจอกันทุกวัน | A#m7 D#7sus2 |  ได้พC#maj7บเหมือนผ่าน ยิ่งนาCm7นยิ่งฝืFm เหมือนฉันเป็A#m7นคนอื่น  ทั้งที่ยืนD#7อยู่ข้างกัน

ถ้าเธอยังแคA#m7ร์.. ก็ขอให้เปลี่Cm7ยน..ใจฉัF#maj7นไม่มีอะไรจะเสียไปกว่านี้D#7sus2

** |

C#maj7 | G# || A#m7 D#7sus2 | G# |

G#  จบกันวันนี้...   A#m7  คงมีน้ำตา อย่าทนCm7เสียเวลา  ให้เหนื่A#m7อยหัวใจD#7sus2 ยิ่งรัC#maj7กยิ่งห่าง  ยิ่งทCm7นไม่ไหFm ปล่อยฉันไA#m7ปก็ได้.. อย่าฝืD#7น..

* | ** |

C#maj7 | G# || A#m7 D#7sus2 | G# |A#m7 | Cm7 || C#maj7 | D#7 |

ไม่อยากรัC#maj7กก็จบ  ไม่อยากคCm7บก็แค่จาก..    A#m7เธอทำF7ได้ไหม...   C#maj7     ไม่อยากเก็Cm7บเธอเอาไว้FmหากรัF#maj7กแล้วต้องทนฝืนใจ จบแค่ตรงนี้D#7..ดีกว่า

C#maj7 | Cm7 || F#maj7 D#7 | G# || G#คอร์ดเพลง ไม่รักก็จบ ไม่คบก็จาก เบสท์ ทิฏฐินันท์

เนื้อเพลง ไม่รักก็จบ ไม่คบก็จาก เบสท์ ทิฏฐินันท์ไม่อยากรักก็จบ ไม่อยากคบก็แค่จาก หากคบแล้วลำบาก ฉันก็อยากให้เธอไป ไม่อยากรักก็เจ็บ ไม่อยากเก็บเธอเอาไว้ หากรักแล้วต้องทนฝืนใจ จบลงแค่ตรงนี้ ดีกว่า อยู่ๆก็เหงา อยู่ๆก็เศร้า ทั้งๆที่เราเจอกันทุกวัน ได้พบเหมือนผ่าน ยิ่งนานยิ่งฝืน เหมือนฉันเป็นคนอื่น ทั้งที่ยืนอยู่ข้างกัน ถ้าเธอยังแคร์ ก็ขอให้เปลี่ยน ใจฉันไม่มีอะไรจะเสียไปกว่านี้ จบกันวันนี้ คงมีน้ำตา อย่าทนเสียเวลา ให้เหนื่อยหัวใจ ยิ่งรักยิ่งห่าง ยิ่งทนไม่ไหว ปล่อยฉันไปก็ได้ อย่าฝืน ไม่อยากรักก็จบ ไม่อยากคบก็แค่จาก เธอทำได้ไหม ไม่อยากเก็บเธอเอาไว้ หากรักแล้วต้องทนฝืนใจ จบแค่ตรงนี้ดีกว่า