ไม่รักก็จบ ไม่คบก็จาก

เบสท์ ทิฏฐินันท์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไม่อยากรัC#maj7กก็จบ  ไม่อยากคCm7บก็แค่จากหากคA#m7บแล้วลำบาก ฉันก็อยาF7กให้เธอไปไม่อยากรัC#maj7กก็เจ็บ ไม่อยากเก็Cm7บเธอเอาไFmว้หากรัF#maj7กแล้วต้องทนฝืนใจ จบลงD#7sus2แค่ตรงนี้ ดีกว่า

C#maj7 | G# || A#m7 D#7sus2 | G# |

G# อยู่ ๆ ก็เหงา..   A#m7  อยู่ ๆ ก็เศร้า ทั้งCm7 ๆ ที่เราเจอกันทุกวัน | A#m7 D#7sus2 |  ได้พC#maj7บเหมือนผ่าน ยิ่งนาCm7นยิ่งฝืFm เหมือนฉันเป็A#m7นคนอื่น  ทั้งที่ยืนD#7อยู่ข้างกัน

ถ้าเธอยังแคA#m7ร์.. ก็ขอให้เปลี่Cm7ยน..ใจฉัF#maj7นไม่มีอะไรจะเสียไปกว่านี้D#7sus2

** |

C#maj7 | G# || A#m7 D#7sus2 | G# |

G#  จบกันวันนี้...   A#m7  คงมีน้ำตา อย่าทนCm7เสียเวลา  ให้เหนื่A#m7อยหัวใจD#7sus2 ยิ่งรัC#maj7กยิ่งห่าง  ยิ่งทCm7นไม่ไหFm ปล่อยฉันไA#m7ปก็ได้.. อย่าฝืD#7น..

* | ** |

C#maj7 | G# || A#m7 D#7sus2 | G# |A#m7 | Cm7 || C#maj7 | D#7 |

ไม่อยากรัC#maj7กก็จบ  ไม่อยากคCm7บก็แค่จาก..    A#m7เธอทำF7ได้ไหม...   C#maj7     ไม่อยากเก็Cm7บเธอเอาไว้FmหากรัF#maj7กแล้วต้องทนฝืนใจ จบแค่ตรงนี้D#7..ดีกว่า

C#maj7 | Cm7 || F#maj7 D#7 | G# || G#