เมี่ยน

กุ้ง สุภาพร, แนวเพลง: หมอลำ, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

C Am | Am G | C | C

อยากให้อ้ายฮักน้องแนสักครั้Cง.. ได้บ่น้AmหรือรังเกียGจบ้อ ผู้สาวCไทบ้านคนนี้..

C |Am | Am | Am | Am |Am | Am | Am | Am |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm || E | E |

Am  คือว่ากันคัGก คือติ๋กันคัFกแท้น้อGอ้ายAm  ตายไปเกิดใหGม่ ให้มันถืกใFจซะบ้อGพี่Am  อยากเห็นน้องโนGตม..  F กะบ่แม่นพริGตตี้Am  ตั้งใจมาจีบGดี ๆF    อ้ายบ่Gสนใจ   Am G | F

Am  น้องเป็นสตรีG ที่มันบ่มีFหม่องสาGแตกAm อ้ายเอาไปแทGก ไปเทียบกับเขFา คงบ่GไหวAm  สิลบคำสGบประมาFท..ให้Gได้Am  สิแปลGงร่างไปF..สิงในGใจเจ้า  C | C

เบิ่Dmง    กEmะ   น้Fา  มาจีบยาGกคักแAmท้มาสู้กันแFม้  แพ้สิยGกให้เขCไม่ใช่เนตไอดอAmล  ขอเป็นเนGตไอเด้Amระวังเด้อผู้บ่าDmว  ไผเว้าแบบนี้..E | E

น้องสิเมี่Amยน  เมี่Gยน เมี่Fยนอ้าCย   ใDmห้  เบิ่Eเมื่อโอกาสDmมาเถิง  น้องสิพร้Emอมขยี้น้องสิเมี่Amยน เมี่Cยน เมี่Bยน  เมี่Amยน เม่Gา อ้าEย คืGน  นี้Amเมี่ยนไว้Dmอย่างดี  เมี่ยนมัDmดอัดฮี...   G | Gบ่ให้หนีไปฮักไผ..C | C

Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm || E | E |

* | ** | *** |

Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm || E | E |

*** | *** |

Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm || E | E | G | F E | Am |