เมี่ยน

 กุ้ง สุภาพร เมี่ยน หมอลำ อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง เมี่ยน กุ้ง สุภาพร สายรักษ์

C Am | Am G | C | C

อยากให้อ้ายฮักน้องแนสักครั้Cง.. ได้บ่น้AmหรือรังเกียGจบ้อ ผู้สาวCไทบ้านคนนี้..

C |Am | Am | Am | Am |Am | Am | Am | Am |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm || E | E |

Am  คือว่ากันคัGก คือติ๋กันคัFกแท้น้อGอ้ายAm  ตายไปเกิดใหGม่ ให้มันถืกใFจซะบ้อGพี่Am  อยากเห็นน้องโนGตม..  F กะบ่แม่นพริGตตี้Am  ตั้งใจมาจีบGดี ๆF    อ้ายบ่Gสนใจ   Am G | F

Am  น้องเป็นสตรีG ที่มันบ่มีFหม่องสาGแตกAm อ้ายเอาไปแทGก ไปเทียบกับเขFา คงบ่GไหวAm  สิลบคำสGบประมาFท..ให้Gได้Am  สิแปลGงร่างไปF..สิงในGใจเจ้า  C | C

เบิ่Dmง    กEmะ   น้Fา  มาจีบยาGกคักแAmท้มาสู้กันแFม้  แพ้สิยGกให้เขCไม่ใช่เนตไอดอAmล  ขอเป็นเนGตไอเด้Amระวังเด้อผู้บ่าDmว  ไผเว้าแบบนี้..E | E

น้องสิเมี่Amยน  เมี่Gยน เมี่Fยนอ้าCย   ใDmห้  เบิ่Eเมื่อโอกาสDmมาเถิง  น้องสิพร้Emอมขยี้น้องสิเมี่Amยน เมี่Cยน เมี่Bยน  เมี่Amยน เม่Gา อ้าEย คืGน  นี้Amเมี่ยนไว้Dmอย่างดี  เมี่ยนมัDmดอัดฮี...   G | Gบ่ให้หนีไปฮักไผ..C | C

Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm || E | E |

* | ** | *** |

Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm || E | E |

*** | *** |

Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm |Am G | F Dm || E | E | G | F E | Am |คอร์ดเพลง เมี่ยน กุ้ง สุภาพร สายรักษ์

เนื้อเพลง เมี่ยน กุ้ง สุภาพร สายรักษ์อยากให้อ้ายฮักน้องแนสักครั้ง ได้บ่น้อ หรือรังเกียจบ้อ ผู้สาวไทบ้านคนนี้ คือว่ากันคัก คือติ๋กันคักแท้น้ออ้าย ตายไปเกิดใหม่ ให้มันถืกใจซะบ้อพี่ อยากเห็นน้องโนตม กะบ่แม่นพริตตี้ ตั้งใจมาจีบดีๆอ้ายบ่สนใจ น้องเป็นสตรี ที่มันบ่มีหม่องสาแตก อ้ายเอาไปแทก ไปเทียบกับเขา คงบ่ไหว สิลบคำสบประมาทให้ได้ สิแปลงร่างไปสิงในใจเจ้า เบิ่ง กะ น้า มาจีบยากคักแท้ มาสู้กันแม้ แพ้สิยกให้เขา ไม่ใช่เนตไอดอล ขอเป็นเนตไอเด้า ระวังเด้อผู้บ่าว ไผเว้าแบบนี้ น้องสิเมี่ยน เมี่ยน เมี่ยนอ้าย ให้ เบิ่ง เมื่อโอกาสมาเถิง น้องสิพร้อมขยี้ น้องสิเมี่ยน เมี่ยน เมี่ยน เมี่ยน เม่า อ้าย คืน นี้ เมี่ยนไว้อย่างดี เมี่ยนมัดอัดฮี บ่ให้หนีไปฮักไผ