ผิงไฟ

 อภิรมย์ สตริง คิดถึง ฤดูหนาว
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Em | Am Bm | Am | G |Em | Am Bm | Am | G D |

Em  ภาพเธอยืนโบกBmมือ..  อยู่อีกฝั่งถนAmน ยังจำวันที่อำGลาEm  เธอบอกแกมบ่นBmว่า  ห่มผ้าให้หนา ๆAm เวลาที่อากาศGหนาว

กี่วันแล้วEmหนา.. โอ้Gเวลา..คิดถึงAmทุกคราน้ำตาGคลอกี่คืนแล้วEmหนอ.. โอ้วันGที่รอคอยCอดทนถึงวันจะพบDกัน

 โปรดจงรู้G.. ว่าฉันDสบายดีAm  ที่ตรงนี้ไม่ต้องCห่วง  ส่วDนเธอนั้Gน..  ฉันDขอวอน..  ฟ้าAmและวานดาว อูว.D.  ช่วยดูและเธอที

Em | Am Bm | Am | G D |

Em  อากาศเริ่มเปลี่ยนBmไป  คิดถึงวันที่ผิAmงไฟในช่วงเวลาGเช้าEm  สัญญากับสายลมBmหนาว  จะเอาความฝันAmไปวางไว้บนตักGเธอ

* | ** |

Em | Am Bm | Am | G |Em | Am Bm | Am | D |Em | Bm | Am | C D | ( x2 )

* | ** |

Em | Am Bm | Am | G |Em | Am Bm | Am | G D |Em | Bm | Am | C D | ( x2 ) | Em |YouTube

ภาพเธอยืนโบกมือ อยู่อีกฝั่งถนน ยังจำวันที่อำลา เธอบอกแกมบ่นว่า ห่มผ้าให้หนาๆเวลาที่อากาศหนาว กี่วันแล้วหนา โอ้เวลา คิดถึงทุกคราน้ำตาคลอ กี่คืนแล้วหนอ โอ้วันที่รอ คอยอดทนถึงวันจะพบกัน โปรดจงรู้ ว่าฉันสบายดี ที่ตรงนี้ไม่ต้องห่วง ส่วนเธอนั้น ฉันขอวอน ฟ้าและวานดาว อูว ช่วยดูและเธอที อากาศเริ่มเปลี่ยนไป คิดถึงวันที่ผิงไฟในช่วงเวลาเช้า สัญญากับสายลมหนาว จะเอาความฝันไปวางไว้บนตักเธอ