พริบตา

เบิร์ด ธงไชย, แสตมป์ อภิวัชร์, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

พริบตา เบิร์ด ธงไชย feat. แสตมป์ อภิวัชร์

C# | F# | C# | F# |

C# ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก ทั้งโลกF#จะมองขึ้นฟ้าC# รอคอยอยากเห็นชั่วพริบตา ที่ดาวF#ลงมาบนนั้น

กี่สิบร้อA#mยพันปีG# จะมีสักหนึ่D#/Gงครั้งมีแค่เสี้ยA#mวนาทีG# ที่เราจะเห็D#/Gนมัน

C# 
ทุกครั้งก็ได้ยินคนเล่า ถ้าเราF#ลองอธิษฐานC# ทันเวลาที่แสงดาวพาดผ่าน ทุกอย่างF#จะเป็นเรื่องจริง

บันดาลทุกA#m ๆ สิ่G#ง ดังใจปรารถนD#/Gหากเมื่อถึA#mง..เวลG#า หลับตาและกลั้นD#/Gใจ

ทำให้.. ในC#ช่วงเวลาที่ดาวตกฉันC#จึงไม่เคยได้ลืมตามัA#mนกำลังภาวนา หลับตาG#ลงเพื่ออธิษฐานให้เธอคืนF#กลับเพราะเธอไม่Fmกลับ  ไม่กลับมD#mา มันนานเกินไปG#

รู้มั๊ย.. ในC#ช่วงเวลาที่โลกหยุดดูC#ดวงและดาวที่พาดผ่านพัA#mนปีหรือนานแสนนาน กับกาG#mรรอคอยจะได้เห็นมันอีกสักF#ครั้ง  มันก็ไFmม่สำคัA#mเพราะสำหรับฉัF#น ดาวทุกดวงได้ดับไปG#..ตั้งแต่เธอไม่กลับมา

C# | F# | C# | F# |

C# ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก ถ้าหากF#เธอมองขึ้นฟ้าC# เธอจงโปรดรับรู้ไว้ว่า มีคนF#หนึงเอ่ยชื่อเธอ

กี่สิบร้อA#mยพันปีG# ก็รออยู่เสD#/GมอปรารถนA#mาเพียงเธG#อ กลับมาเถอะ ได้ไD#/Gหม

* | ** |

A#m | G# | D#/G | D#/G |A#m | G# | D#/G | D#/G |

A#m     want you baG#ck,  want you baD#/Gck     want you come baD#/Gck to meA#m     want you baG#ck,  want you baD#/Gck     want you come baD#/Gck to me

* | ** |

C# | F# | C# | F# |