พริบตา

 เบิร์ด ธงไชย แสตมป์ อภิวัชร์ สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง พริบตา เบิร์ด ธงไชย feat. STAMP แสตมป์ อภิวัชร์

C# | F# | C# | F# |

C# ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก ทั้งโลกF#จะมองขึ้นฟ้าC# รอคอยอยากเห็นชั่วพริบตา ที่ดาวF#ลงมาบนนั้น

กี่สิบร้อA#mยพันปีG# จะมีสักหนึ่D#/Gงครั้งมีแค่เสี้ยA#mวนาทีG# ที่เราจะเห็D#/Gนมัน

C# ทุกครั้งก็ได้ยินคนเล่า ถ้าเราF#ลองอธิษฐานC# ทันเวลาที่แสงดาวพาดผ่าน ทุกอย่างF#จะเป็นเรื่องจริง

บันดาลทุกA#m ๆ สิ่G#ง ดังใจปรารถนD#/Gหากเมื่อถึA#mง..เวลG#า หลับตาและกลั้นD#/Gใจ

ทำให้.. ในC#ช่วงเวลาที่ดาวตกฉันC#จึงไม่เคยได้ลืมตามัA#mนกำลังภาวนา หลับตาG#ลงเพื่ออธิษฐานให้เธอคืนF#กลับเพราะเธอไม่Fmกลับ  ไม่กลับมD#mา มันนานเกินไปG#

รู้มั๊ย.. ในC#ช่วงเวลาที่โลกหยุดดูC#ดวงและดาวที่พาดผ่านพัA#mนปีหรือนานแสนนาน กับกาG#mรรอคอยจะได้เห็นมันอีกสักF#ครั้ง  มันก็ไFmม่สำคัA#mเพราะสำหรับฉัF#น ดาวทุกดวงได้ดับไปG#..ตั้งแต่เธอไม่กลับมา

C# | F# | C# | F# |

C# ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก ถ้าหากF#เธอมองขึ้นฟ้าC# เธอจงโปรดรับรู้ไว้ว่า มีคนF#หนึงเอ่ยชื่อเธอ

กี่สิบร้อA#mยพันปีG# ก็รออยู่เสD#/GมอปรารถนA#mาเพียงเธG#อ กลับมาเถอะ ได้ไD#/Gหม

* | ** |

A#m | G# | D#/G | D#/G |A#m | G# | D#/G | D#/G |

A#m     want you baG#ck,  want you baD#/Gck     want you come baD#/Gck to meA#m     want you baG#ck,  want you baD#/Gck     want you come baD#/Gck to me

* | ** |

C# | F# | C# | F# |คอร์ดเพลง พริบตา เบิร์ด ธงไชย feat. STAMP แสตมป์ อภิวัชร์

เนื้อเพลง พริบตา เบิร์ด ธงไชย feat. STAMP แสตมป์ อภิวัชร์ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก ทั้งโลกจะมองขึ้นฟ้า รอคอยอยากเห็นชั่วพริบตา ที่ดาวลงมาบนนั้น กี่สิบร้อยพันปี จะมีสักหนึ่งครั้ง มีแค่เสี้ยวนาที ที่เราจะเห็นมัน ทุกครั้งก็ได้ยินคนเล่า ถ้าเราลองอธิษฐาน ทันเวลาที่แสงดาวพาดผ่าน ทุกอย่างจะเป็นเรื่องจริง บันดาลทุกๆสิ่ง ดังใจปรารถนา หากเมื่อถึงเวลา หลับตาและกลั้นใจ ทำให้ ในช่วงเวลาที่ดาวตก ฉันจึงไม่เคยได้ลืมตา มันกำลังภาวนา หลับตาลง เพื่ออธิษฐานให้เธอคืนกลับ เพราะเธอไม่กลับ ไม่กลับมา มันนานเกินไป รู้มั๊ย ในช่วงเวลาที่โลกหยุด ดูดวงและดาวที่พาดผ่าน พันปีหรือนานแสนนาน กับการรอคอย จะได้เห็นมันอีกสักครั้ง มันก็ไม่สำคัญ เพราะสำหรับฉัน ดาวทุกดวงได้ดับไป ตั้งแต่เธอไม่กลับมา ทุกครั้งที่รู้ว่าดาวตก ถ้าหากเธอมองขึ้นฟ้า เธอจงโปรดรับรู้ไว้ว่า มีคนหนึงเอ่ยชื่อเธอ กี่สิบร้อยพันปี ก็รออยู่เสมอ ปรารถนาเพียงเธอ กลับมาเถอะ ได้ไหม want you back, want you back want you come back to me want you back, want you back want you come back to me