ไผกะ ดั้ย

 แร็พอีสาน APM crazy Dj Art แร็พ สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไผกะดั้ย แร็พอีสาน feat. APM crazy & Dj Art

A#maj7 | A#maj7 || Fmaj7 | Fmaj7 |Am7 | Am7 || Dm7 | Dm7 |

กะเหงA#maj7ามาเกือบเป็นปี  เป็นจั่งซี่A#maj7ละมันบ่ดีปานใด๋อยากมีไผFmaj7จักคนไว้ห่วงใย.Fmaj7..กะจีบข้อยแหAm7น่ ย้อนอ่อยบ่เป็นแม่นไผกะดั้Am7ย  แต่ะยังบ่ทันเห็นท่านเทวดDm7า..ส่งลงมาจักคนแหDm7น่

กะโสA#maj7ด กะเหงา กะหยังนั่งตอกเหล้A#maj7าผู้เดียวเกือบทุกวันเอ้วอีกเดFmaj7ย์  ผ่านไป จักอีหยัFmaj7ง..โปรดเถิดสักคAm7นมาเคียงข้างได้บ่ไม่ต้องดีเลิAm7ศ แค่ข้อยกับเจ้ากะพอกะเช็คอินให้เบิ่งแหDm7น่ สิบอกอิแม่ไปขออยากได้แบบหมอปลาวาDm7ฬ จั่งซี่บ่มีบ้อ

แม่หน้าA#maj7มล ลิโตนอ้ายแหน่มากินซอยแส่Fกับอ้ายได้บ่กะมีปัญหAmาทางเดินความฮักอ้ายเลยอยากฝาDmกหัวใจให้ดูแล

กะอยาA#maj7กมีความฮัก..กับไผA#maj7กะดั้ย กะดั้ยให้หัวใจFmaj7มันฟาดถิ่ม ความเหFmaj7งา..กะอยาAm7กมีความฮัก..กับไผAm7กะดั้ย กะดั้ยบ่สนใDm7จว่าเจ้าสิเป็นไผDm7..

ฮักน้อย ๆA#maj7  แต่ให้มันนาน ๆอิหล่าคนงาA#maj7ม อย่าตั๋วอ้ายได้บ่เว้าสั้น ๆFmaj7  อย่ามานิสัยคือพ่อกะเป็นแบบนี้Fmaj7 เจ้ายังสิฮักอ้ายบ่ติงลิงติAm7ง โอ้ย ลิงติง ลิงติงติงลิงติAm7ง โอ้ย ลิงติง ลิงติงลิงตกส่าDm7งมันหางซันกิ่งติ่งกะมันเหงาอิหDm7ลี บ่ได้มาเว้าเล่นลิง

A#maj7 | A#maj7 || Fmaj7 | Fmaj7 |Am7 | Am7 || Dm7 | Dm7 |

เหA#maj7งา กะเหงาอิหลีA#maj7..ฝันบ่ดีว่Fmaj7าผีบายหำFmaj7..เป็นตาซัAm7งน้อความเหงAm7า..ฮอดยาวหนDm7าว หัวใจอ้ายสั่Dm7

อยู่นำกัA#maj7นเบิดคืน ละอ้ายสิแร๊พให้ฟังไอ วอนA#maj7นะ เลิฟยู คัมมอนเกิร์ล ตามนั้นขอร้อFmaj7ง อย่าลีลา มากอดกันจนฉันรับรองเจ้Fmaj7าสิบ่เหงา

ความเหงAm7านี้มันละเป็นตาซังเอาไปถิ่มให้แหAm7น่ สิเป็นแนวใด๋ส่างมันจังหวะนี้มาต้าวกัDm7น ยกมือให้เบิ่งแหน่ผู้ใด๋โสดมาเจอกัDm7น..

* | ** | *** |

A#maj7 | A#maj7 || F | F |Am | Am || Dm | Dm |

แม่นไผกะดั้A#maj7ยในช่วงเวลาแบบนี้A#maj7..มันเหงาอิหFลี คันแม่นขี้ตั๋วให้ตาFย..เลยเก็บมาร้อAmงให้เป็นทำนองเพื่อให้ใคAmรสักคนได้เข้าใDmจ.. สักคDmน..

** | *** |คอร์ดเพลง ไผกะดั้ย แร็พอีสาน feat. APM crazy & Dj Art

เนื้อเพลง ไผกะดั้ย แร็พอีสาน feat. APM crazy & Dj Artกะเหงามาเกือบเป็นปี เป็นจั่งซี่ละมันบ่ดีปานใด๋ อยากมีไผจักคนไว้ห่วงใย กะจีบข้อยแหน่ ย้อนอ่อยบ่เป็น แม่นไผกะดั้ย แต่ะยังบ่ทันเห็น ท่านเทวดาส่งลงมาจักคนแหน่ กะโสด กะเหงา กะหยัง นั่งตอกเหล้าผู้เดียวเกือบทุกวัน เอ้วอีกเดย์ ผ่านไป จักอีหยัง โปรดเถิดสักคนมาเคียงข้างได้บ่ ไม่ต้องดีเลิศ แค่ข้อยกับเจ้ากะพอ กะเช็คอินให้เบิ่งแหน่ สิบอกอิแม่ไปขอ อยากได้แบบหมอปลาวาฬ จั่งซี่บ่มีบ้อ แม่หน้ามล ลิโตนอ้ายแหน่ มากินซอยแส่กับอ้ายได้บ่ กะมีปัญหาทางเดินความฮัก อ้ายเลยอยากฝากหัวใจให้ดูแล กะอยากมีความฮักกับไผกะดั้ย กะดั้ย ให้หัวใจมันฟาดถิ่ม ความเหงา กะอยากมีความฮักกับไผกะดั้ย กะดั้ย บ่สนใจว่าเจ้าสิเป็นไผ ฮักน้อยๆแต่ให้มันนานๆอิหล่าคนงาม อย่าตั๋วอ้ายได้บ่ เว้าสั้นๆอย่ามานิสัยคือพ่อ กะเป็นแบบนี้ เจ้ายังสิฮักอ้ายบ่ ติงลิงติง โอ้ย ลิงติง ลิงติง ติงลิงติง โอ้ย ลิงติง ลิงติง ลิงตกส่างมันหางซันกิ่งติ่ง กะมันเหงาอิหลี บ่ได้มาเว้าเล่นลิง เหงา กะเหงาอิหลี ฝันบ่ดีว่าผีบายหำ เป็นตาซังน้อความเหงา ฮอดยาวหนาว หัวใจอ้ายสั่น อยู่นำกันเบิดคืน ละอ้ายสิแร๊พให้ฟัง ไอ วอนนะ เลิฟยู คัมมอนเกิร์ล ตามนั้น ขอร้อง อย่าลีลา มากอดกันจนฉัน รับรองเจ้าสิบ่เหงา ความเหงานี้มันละเป็นตาซัง เอาไปถิ่มให้แหน่ สิเป็นแนวใด๋ส่างมัน จังหวะนี้มาต้าวกัน ยกมือให้เบิ่งแหน่ ผู้ใด๋โสดมาเจอกัน แม่นไผกะดั้ยในช่วงเวลาแบบนี้ มันเหงาอิหลี คันแม่นขี้ตั๋วให้ตาย เลยเก็บมาร้องให้เป็นทำนอง เพื่อให้ใครสักคนได้เข้าใจ สักคน