เรื่องจริงแม่นบ่

เต้ย อธิบดินทร์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เรื่องจริงแม่นบ่ - เต้ย อธิบดินทร์

D A | Bm F#m | G | D A |

แค่คิดว่าเฮาสิเลิDกกัน  อ้ายนั้นกะน้ำตาF#mไหลแค่คิดว่าเจ้าสิมีEmใหม่  หัวใจของอ้ายกะไหวAสั่นแค่คิดว่าเจ้าไปนำDเขา  ฮักเฮาหมดควาF#mมสำคัญเพียงแค่นั้Emน.. กะพออยากกั้นใจตาA

คำก็เลิBmก สองคำก็เลิกF#mกันใจเจ้านั้นGมันเปลี่ยนไปหลDายเจ้าบ่ฮู้Bmสึก แต่อ้าF#mย.. เจ็บจนแทบGขาดใจน้ำตาอ้ายไหลน้องAนาง โฮ..A

เจ้าสิถิ่มอ้ายไปแมGนบ่เจ้าสิหนีจากอ้ายแมF#mนบ่ต่อจากนี้คงบ่ได้พ้Emอ  คงบ่ต้องรอAเข้านอนพร้อDมกันบ่เคยคิดสิเป็นความGจริงอยากให้เป็นแค่เพียงฝันร้าF#mยสองเฮาเท่านั้Bmน..เฮาสิเลิกEmกัน.. โฮ.A.  มันเป็นเรื่องจริงแมนDบ่

A |

สุดท้ายอ้ายคงบ่เหลือDไผ กับใจที่มันต้องเจ็บF#mหลายฮักของอ้าEmย.. มันคือสิถืกเขาAหย่ำฮู้โตอีกที่ก็เมื่อDสิไป  บ่เหลือไว้แม้เศษF#mความหลังน้ำตาอ้ายEmพัง  มันรับAความจริงบ่ได้D

G | F#m || Em A | D A |Bm F#m | G F#m || Em A | D |

* | ** |