ซางว่า

 กิ๊ก รุ่งนภา ซางว่า ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ซางว่า กิ๊ก รุ่งนภา

A | E F#m | D | E |

น้องยังปลื้Aมเฮาเป็นแฟนกันมาแสนนาEน จนคนส่F#mเฮาสองคนDผูกคำสัญญา.. ว่าสิฮักAกันตลอดไปAาจนวันหนึ่ง  ไทบ้านลือEว่าอ้ายนอกF#mใจไปหล่อยควDงผู้สาวคนใหม่ แม้นบ่Aอ้าย

ฟังDคำแทงใจ  อย่าเว้าหลC#mาย เฮาเลิกกันF#mสาบ่มีจริDงติคำสัญญา  แค่นิทาEนก่อน..  E

มาซ่างว่Aา..แท้น้อ.. นี่บ้อคC#mนที่เคยฮักกันเทียวพยายาBmมทำดี เพื่อให้ได้เป็นแฟน ก็แค่เหEงามาซ่างว่Aา..แท้น้อ..  นี่บ้อคC#mนที่น้องฮักหลายแค่ชีวิตBmน้อย ๆ ของน้องยังให้ได้ เลิกจั่งได๋Eล่ะอ้ายมาซ่างว่า..

A | E F#m | D | E |

น้องAกอดแข้งกอดขา ทั้งน้ำตาว่Eาอ้ายอย่าไF#mน้องบ่ดีDกับอ้ายหม่องได๋  สิแก้ไขAให้ถืกใจอ้ายอ้ายบอกว่าเบื่อAปานโพลิดอนสิขอลาก่อEน สิหาเอาใหF#mม่คนซื่อ ๆD มันบ่เร้าใจ..เด้ออ้าAยว่า

* | ** |

A | E F#m | D | E |G | Gmaj7 | C | D E |

** |

A | E F#m | D | E || A |คอร์ดเพลง ซางว่า กิ๊ก รุ่งนภา

เนื้อเพลง ซางว่า กิ๊ก รุ่งนภาน้องยังปลื้มเฮาเป็นแฟนกัน มาแสนนาน จนคนส่า เฮาสองคนผูกคำสัญญา ว่าสิฮักกันตลอดไป มาจนวันหนึ่ง ไทบ้านลือว่าอ้ายนอกใจ ไปหล่อยควงผู้สาวคนใหม่ แม้นบ่อ้าย ฟังคำแทงใจ อย่าเว้าหลาย เฮาเลิกกันสา บ่มีจริงติคำสัญญา แค่นิทานก่อน มาซ่างว่าแท้น้อ นี่บ้อคนที่เคยฮักกัน เทียวพยายามทำดี เพื่อให้ได้เป็นแฟน ก็แค่เหงา มาซ่างว่าแท้น้อ นี่บ้อคนที่น้องฮักหลาย แค่ชีวิตน้อยๆของน้องยังให้ได้ เลิกจั่งได๋ล่ะอ้าย มาซ่างว่า น้องกอดแข้งกอดขา ทั้งน้ำตาว่าอ้ายอย่าไป น้องบ่ดีกับอ้ายหม่องได๋ สิแก้ไขให้ถืกใจอ้าย อ้ายบอกว่าเบื่อปานโพลิดอน สิขอลาก่อน สิหาเอาใหม่ คนซื่อๆมันบ่เร้าใจเด้ออ้ายว่า