ลืม (forget)

 เก่ง ธชย สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ลืม (forget) เก่ง ธชย

อยากEmจะไปก็ไป  สิทธิ์นั้นA7มันเป็นของเธอฉันDไม่อาจ  ฉันDaugไม่อยาก..ฉุดรั้Gง ถ้าเธอไม่รัB7อยากEmมีใครก็ไป  มีได้A7ตามใจต้องการทุกD ๆ สิ่ง ทุกDaug ๆ อย่าง  จากนี้Gเป็นเพียงความหลัB7

ปล่อยให้เธCอ..ได้ก้าวต่อไปB7..ส่วนฉันจะลืAmม..เรื่องที่ผ่านมB7า..

ลืมว่ามันเคยรัCก.. รักบางคนมาก ๆ  BmรักซะจนฉันอยาCกตายแทDนเขาได้GลืมB7ว่าโดนทำร้าCย.. จากคนที่ไร้หัวBmใจลืมว่าเคยอยากหายใAm | Dจ..    แค่เพราะรักใครคนหนึ่ง

สุดEmปลายทางของใจ.. ทางไหA7นที่เธอเลือกไปรักDเก่า ๆ  รักDaugใหม่ ๆ  แบบไหGนให้เธอตัดสิB7ต่อEmให้บินขึ้นไป.. บนฟ้A7า ตะโกนถึงดินพูดDทุกอย่าง  พูDaugดทุกสิ่ง  ถ้าเธอไม่รัGก ก็คือไม่รักB7

* | ** |

C | Bm | Am D | G |C | Bm | Am D | G |

** |

รัCก.. รักบางคนมาก ๆ   BmรักซะจนฉันอยาCกตายแทDนเขาได้GลืมB7ว่าโดนทำร้าCย.. จากคนที่ไร้หัวBmใจลืมว่าเคยอยากหายใAm | Dจ..    แค่เพราะรักใครคนหนึ่ง

C | Bm | Am D | G |C | Bm | Am D | G |คอร์ดเพลง ลืม (forget) เก่ง ธชย

เนื้อเพลง ลืม (forget) เก่ง ธชยอยากจะไปก็ไป สิทธิ์นั้นมันเป็นของเธอ ฉันไม่อาจ ฉันไม่อยากฉุดรั้ง ถ้าเธอไม่รัก อยากมีใครก็ไป มีได้ตามใจต้องการ ทุกๆสิ่ง ทุกๆอย่าง จากนี้เป็นเพียงความหลัง ปล่อยให้เธอได้ก้าวต่อไป ส่วนฉันจะลืมเรื่องที่ผ่านมา ลืมว่ามันเคยรัก รักบางคนมากๆรักซะจนฉันอยากตายแทนเขาได้ ลืมว่าโดนทำร้าย จากคนที่ไร้หัวใจ ลืมว่าเคยอยากหายใจ แค่เพราะรักใครคนหนึ่ง สุดปลายทางของใจ ทางไหนที่เธอเลือกไป รักเก่าๆรักใหม่ๆแบบไหนให้เธอตัดสิน ต่อให้บินขึ้นไป บนฟ้า ตะโกนถึงดิน พูดทุกอย่าง พูดทุกสิ่ง ถ้าเธอไม่รัก ก็คือไม่รัก รัก รักบางคนมากๆรักซะจนฉันอยากตายแทนเขาได้ ลืมว่าโดนทำร้าย จากคนที่ไร้หัวใจ ลืมว่าเคยอยากหายใจ แค่เพราะรักใครคนหนึ่ง