ลืม (forget)

เก่ง ธชย, ลืม, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

อยากEmจะไปก็ไป  สิทธิ์นั้นA7มันเป็นของเธอฉันDไม่อาจ  ฉันDaugไม่อยาก..ฉุดรั้Gง ถ้าเธอไม่รัB7อยากEmมีใครก็ไป  มีได้A7ตามใจต้องการทุกD ๆ สิ่ง ทุกDaug ๆ อย่าง  จากนี้Gเป็นเพียงความหลัB7

ปล่อยให้เธCอ..ได้ก้าวต่อไปB7..ส่วนฉันจะลืAmม..เรื่องที่ผ่านมB7า..

ลืมว่ามันเคยรัCก.. รักบางคนมาก ๆ  BmรักซะจนฉันอยาCกตายแทDนเขาได้GลืมB7ว่าโดนทำร้าCย.. จากคนที่ไร้หัวBmใจลืมว่าเคยอยากหายใAm | Dจ..    แค่เพราะรักใครคนหนึ่ง

สุดEmปลายทางของใจ.. ทางไหA7นที่เธอเลือกไปรักDเก่า ๆ  รักDaugใหม่ ๆ  แบบไหGนให้เธอตัดสิB7ต่อEmให้บินขึ้นไป.. บนฟ้A7า ตะโกนถึงดินพูดDทุกอย่าง  พูDaugดทุกสิ่ง  ถ้าเธอไม่รัGก ก็คือไม่รักB7

* | ** |

C | Bm | Am D | G |C | Bm | Am D | G |

** |

รัCก.. รักบางคนมาก ๆ   BmรักซะจนฉันอยาCกตายแทDนเขาได้GลืมB7ว่าโดนทำร้าCย.. จากคนที่ไร้หัวBmใจลืมว่าเคยอยากหายใAm | Dจ..    แค่เพราะรักใครคนหนึ่ง

C | Bm | Am D | G |C | Bm | Am D | G |