เต่างอย

จินตหรา พูนลาภ, แนวเพลง: หมอลำ,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เต่างอย จินตหรา พูนลาภ

Gm | Gm | Gm | Gm | Gm | Gm |Gm F | Gm | ( x2 )A# | Gm | D# | F | Gm |

สาGmว..เต่างอFยรอคอยอ้าGmย เต่างอFยรอคอยอ้าGmเต่างอFยรอคอยอ้าGmย  เต่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆGmเต่Gmา งอA#ย   เต่Gmา งอA#ย    เต่Gmา งอยA#    เต่าGm ๆ   เต่Gmา งอA#

หายไปใสพี่A# มิดจีลีละเด้Gmอ  ไปสิเลGmอ แจใดเล่าเอCmบ่าวอำเภอเดียวกัCmนนั้นทำใจน้องขDmก่อนสองเฮGmาเคียงคู่ภิรมCmย์ก่อนสองเฮGmาเคียงคู่ภิรมCmย์พนมมือกราบก้ม.F | F.     ขอโชคที่เต่างอย  Gm | Gm

* |

ไม่มีเสื่อมคลA#าย มลายพอถอGmชายคนเดียGmว เทียวคิดฮอดจนจ่อCmหัวใจสวอCmย  เมือยม้อย ลอยDmลมจากสกGmล เมืองหนองหารล่CmจากสกGmล เมืองหนองหารล่Cmปล่อยน้องระทม.F | F.     ขื่นขDmม น้ำตาย้อย      Gm | Gm | Gm

ส่งหัวใจFข้ามเทือกเขาภูพาFวอนปาฎิหFาริย์..ผาแดงนางไDmอ่องค์พังคีGmนี้ตำนานบั้งไCmช่วยดลใจFอ้ายคิดฮอดคนDmคอยสาFวเต่างอยต้อยต่ำF   อ้ายบ่จำFสัญญาวางปล่Dmอยแม้ความหวัGmงพังลงลมลอCmแม้ความหวัGmงพังลงลมลอCmย  วอนเต่างอยอ่อยใจ.F | F.ให้อ้ายคืDmน..บ้านเฮา    Gm | Gm | Gm

* |

ไม่มีเสื่อมคลA#าย มลายพอGmถอยสาธุ เด้Gmอ พญาเต่างอยCmลูบกระดองค่อย ๆCm  น้ำตาย้อยไหลตDmมามื้อนี่Gmได้มาขอโชCmค  มามื้อนี่Gmลูกได้มาขอโชCmวอนเต่างอยช่วยโบFก ๆ ๆ ๆ ๆFFใจอ้ายคืDmน..เต่าGmงอย

Gm | Gm | ( x3 ) | Gm |Gm | Gm | ( x2 )Gm F | Gm F || D# | F | Gm |

** | * | *** |

Gm F | Gm | ( x2 ) | Gm |