เต่างอย

  จินตหรา พูนลาภ   เต่างอย   หมอลำ   อีสาน
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง เต่างอย จินตหรา พูนลาภ

Gm | Gm | Gm | Gm | Gm | Gm |Gm F | Gm | ( x2 )A# | Gm | D# | F | Gm |

สาGmว..เต่างอFยรอคอยอ้าGmย เต่างอFยรอคอยอ้าGmเต่างอFยรอคอยอ้าGmย  เต่า ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆ ๆGmเต่Gmา งอA#ย   เต่Gmา งอA#ย    เต่Gmา งอยA#    เต่าGm ๆ   เต่Gmา งอA#

หายไปใสพี่A# มิดจีลีละเด้Gmอ  ไปสิเลGmอ แจใดเล่าเอCmบ่าวอำเภอเดียวกัCmนนั้นทำใจน้องขDmก่อนสองเฮGmาเคียงคู่ภิรมCmย์ก่อนสองเฮGmาเคียงคู่ภิรมCmย์พนมมือกราบก้ม.F | F.     ขอโชคที่เต่างอย  Gm | Gm

* |

ไม่มีเสื่อมคลA#าย มลายพอถอGmชายคนเดียGmว เทียวคิดฮอดจนจ่อCmหัวใจสวอCmย  เมือยม้อย ลอยDmลมจากสกGmล เมืองหนองหารล่CmจากสกGmล เมืองหนองหารล่Cmปล่อยน้องระทม.F | F.     ขื่นขDmม น้ำตาย้อย      Gm | Gm | Gm

ส่งหัวใจFข้ามเทือกเขาภูพาFวอนปาฎิหFาริย์..ผาแดงนางไDmอ่องค์พังคีGmนี้ตำนานบั้งไCmช่วยดลใจFอ้ายคิดฮอดคนDmคอยสาFวเต่างอยต้อยต่ำF   อ้ายบ่จำFสัญญาวางปล่Dmอยแม้ความหวัGmงพังลงลมลอCmแม้ความหวัGmงพังลงลมลอCmย  วอนเต่างอยอ่อยใจ.F | F.ให้อ้ายคืDmน..บ้านเฮา    Gm | Gm | Gm

* |

ไม่มีเสื่อมคลA#าย มลายพอGmถอยสาธุ เด้Gmอ พญาเต่างอยCmลูบกระดองค่อย ๆCm  น้ำตาย้อยไหลตDmมามื้อนี่Gmได้มาขอโชCmค  มามื้อนี่Gmลูกได้มาขอโชCmวอนเต่างอยช่วยโบFก ๆ ๆ ๆ ๆFFใจอ้ายคืDmน..เต่าGmงอย

Gm | Gm | ( x3 ) | Gm |Gm | Gm | ( x2 )Gm F | Gm F || D# | F | Gm |

** | * | *** |

Gm F | Gm | ( x2 ) | Gm |คอร์ดเพลง เต่างอย จินตหรา พูนลาภ

เนื้อเพลง เต่างอย จินตหรา พูนลาภสาวเต่างอยรอคอยอ้าย เต่างอยรอคอยอ้าย เต่างอยรอคอยอ้าย เต่าๆๆๆๆๆๆๆเต่า งอย เต่า งอย เต่า งอย เต่าๆเต่า งอย หายไปใสพี่ มิดจีลีละเด้อ ไปสิเลอ แจใดเล่าเออ บ่าวอำเภอเดียวกันนั้นทำใจน้องขม ก่อนสองเฮาเคียงคู่ภิรมย์ ก่อนสองเฮาเคียงคู่ภิรมย์ พนมมือกราบก้ม ขอโชคที่เต่างอย ไม่มีเสื่อมคลาย มลายพอถอย ชายคนเดียว เทียวคิดฮอดจนจ่อย หัวใจสวอย เมือยม้อย ลอยลม จากสกล เมืองหนองหารล่ม จากสกล เมืองหนองหารล่ม ปล่อยน้องระทม ขื่นขม น้ำตาย้อย ส่งหัวใจข้ามเทือกเขาภูพาน วอนปาฎิหาริย์ผาแดงนางไอ่ องค์พังคีนี้ตำนานบั้งไฟ ช่วยดลใจอ้ายคิดฮอดคนคอย สาวเต่างอยต้อยต่ำ อ้ายบ่จำสัญญาวางปล่อย แม้ความหวังพังลงลมลอย แม้ความหวังพังลงลมลอย วอนเต่างอยอ่อยใจ ให้อ้ายคืนบ้านเฮา ไม่มีเสื่อมคลาย มลายพอถอย สาธุ เด้อ พญาเต่างอย ลูบกระดองค่อยๆน้ำตาย้อยไหลตก มามื้อนี่ได้มาขอโชค มามื้อนี่ลูกได้มาขอโชค วอนเต่างอยช่วยโบกๆๆๆๆใจอ้ายคืนเต่างอย