แก..

ว่าน ธนกฤต, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

แก ว่าน ธนกฤต

D# Gm | G# G#m | Gm Cm | Fm A# |

D# และแล้วฉันก็ได้รู้Gmและเข้าใG#จ.. ความหมาG#mยของคนที่อยู่ข้าGmงกัน เป็นคนCmสำคัญ.. ที่ไม่มีวันFmสำคัญกว่านี้A#

D#  มีค่าแค่เพียงให้เธอGmมองข้ามไG#  เป็นคG#mนใกล้ตัวที่แอบคิดGmในใจ คิดเกินCmไปไกล  เป็นคนนิสัFmยไม่ดี ที่รักA#เพื่อนลงคอ

G#m   ความใกล้C#ชิดไม่มีผล ไม่A#mเคยเปลี่ยนอะไD#mเพื่อG#mนก็คือเพื่อนไง เธอไม่BmมีทางจะคิC#ดเกินกว่านั้น

D#  แต่ว่าฉัGmนรักเธG#อ..   รักA#ไปแล้วทั้งใจD#เธอไม่รัGmก จะโทษใคG#โทษA#ฉันเองที่มัGmน..อ่อนไหCmว อ่อนแFmยิ่งใกA#ล้ก็ยิ่งเหงา ไGmม่อยากเป็Cmนเพื่อนแFmท้ที่เอาแต่แอบรักเธG#mอ.. แต่เธอA#ไม่เคยสนใจ

D# Gm | G# |

D# เป็นแค่คนไกลของเธGmอยังดีกว่าG# เป็นคนG#mใกล้ตัวที่บอกช้าGmไป ต้องทำCmใจ เป็นคนนิสัยFmไม่ดี ที่รักA#เพื่อนลงคอ

* | ** |

Fm | Gm | Am | A# | A# |

D#  แต่ว่าฉัGmนรักเธG#อ..   รักA#ไปแล้วทั้งใจD#เธอไม่รัGmก จะโทษใคG#โทษA#ฉันเองที่มัGmน..อ่อนไหCmว อ่อนแFmยิ่งใกA#ล้ก็ยิ่งเหงา ไGmม่อยากเป็Cmนเพื่อนแFmท้ที่เอาแต่แอบรักเธG#mอ..

ฉัA#น..รักD#เธอ(แต่ว่าฉัGmนรักเธG#อ.. รักA#ไปแล้วทั้งใจ)    D# Gm | G#ขอโทA#ษจริง ๆ ที่มัGmน..อ่อนไหCmว อ่อนแFmยิ่งใกA#ล้ก็ยิ่งเหงา ไGmม่อยากเป็CmนคนแFmพ้ที่เอาแต่แอบรักเธG#mอ.. แต่เธอไม่รักฉันเลย

D# Gm | G# G#m | D# |