อยากให้เจ้าฮู้

 อยากให้เจ้าฮู้ แอม ศรนรินทร์ สตริง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อยากให้เจ้าฮู้ แอม ศรนรินทร์

Em C | DEm C | D BEm | Em || C | D B |Em | Em || C | D B |

กะเป็นGแค่บ่าวบ้าน ๆ บ่มีบิ๊กไบGค์ บ่มีรถเบนซ์อ้ายกะมีDแค่เท่าที่เห็น แค่รถฮ้าง ๆDแต่ว่ามันบ่แม่นประเด็Emถึงรถอ้ายมันสิเก่า บ่ต้อEmงมาเบิ่งบ่ต้องมาเห็นอันหม่อCงสำคัญที่เป็นประเด็นที่อยากCให้เห็นคือ..ใจของGอ้าย..G เบิ่งแน่บ่นาDง..หัวใจบ่ฮ้าง..Em | Em        คือรถดอกหนาC | D..

ถึงอ้ายGสิขี้เหล้า ถึงอ้ายGสิขี้เมาแต่หัวใจDเบิดทั้งหัวใจ ข้างในDกะมีแต่เจ้าบ่เคยคิEmดบิแบ่งให้ไผ  บ่เคยคิEmดสิเปลี่ยนใจถ้าหากว่าน้อCงนั้นพร้อมมื้อได๋ อ้ายพร้อมจะดูแลเบิดบ้าGนกะมีแต่แม่อ้ายนั้นGที่ฮักอ้ายบ่มีไผDมาฮ่วมฮัก กะเพราะว่าอ้ายDมันคนขี้ฮ่ายคั่นได้เป็นEmแฟนเจ้ามื้อได๋ สัญญาสิฮักEmจนมื้อตายบ่เฮ็ดให้มันCสลาย.. C ดอกใจของGเจ้า   Gอยากให้เจ้าฮู้..D | D     หัวใจของอ้าย..Em | Emอยากให้เจ้าฮู้.. C | C

มันฮัEmกมันแพงอยากไปเบิ่ง อยากไปEmแยงหัวในน้องแต่ติดDตรงบ่มีโอกาสให้อ้ายรับใช้Dหรืออ้ายจับจองอ้ายบ่Emแม่นคนเจ้าชู้ ถามไผกะฮู้Em มาถามเบิ่งหมู่อ้ายบักหลCาย บ่ถามมื้อนี้ แล้วเจ้าCสิฮู้มื้อเฮิ้งกะอ้าEmยเป็นคนจั่งซี่ สิให้อ้าEmยเป็นคนจั่งได๋ตกแลงลงมาDกะกินเหล้าขาวกะซวนผู้สาวDมากินต้มไก่ที่ทำตัEmวเสเพล กะเพราะว่าอ้าEmยบ่ทันมีไผกะลองมาเป็นCแฟนอ้ายเบิ่ง สัญญCา..อ้ายสิเฮ็ดโตใหม่.G | G.    อยากให้เจ้าฮู้.. D | Dหัวใจของอ้าย..Em | Em          อยากให้เจ้าฮู้..C | C

Em | Em | D | D || Em | Em | C | C |Em | Em | D | D || Em | Em | C | C |

ฝากไปฮอดผู้สาว  ที่คิดว่าเฮานี่เป็นคนบ่ดี..ที่อ้ายเฮ็ดโตเสเพลจั่งซั่นจั่งซี่กะเพราะว่าบ่มีเจ้ามาอยู่ในหัวใจคั่นเจ้ามาอยู่ในหัวใจอ้ายมื้อได๋อ้ายสัญญาสิเฮ็ดโตใหม่เฮ็ดโตให้ดีกว่าเก่าเด้อ..

* | ** |

Em | Em || C | D B |Em | Em || C | D B || G |

กะคนโสดน้อ  สิเอาหยังกับอ้ายมาตี๊ มาฮักอ้ายเบิ่งสิฮู้ว่าอ้ายนี้เป็นคนดีให้เจ้าอีหลีเด้อจ้าคอร์ดเพลง อยากให้เจ้าฮู้ แอม ศรนรินทร์

เนื้อเพลง อยากให้เจ้าฮู้ แอม ศรนรินทร์กะเป็นแค่บ่าวบ้านๆบ่มีบิ๊กไบค์ บ่มีรถเบนซ์ อ้ายกะมีแค่เท่าที่เห็น แค่รถฮ้างๆแต่ว่ามันบ่แม่นประเด็น ถึงรถอ้ายมันสิเก่า บ่ต้องมาเบิ่งบ่ต้องมาเห็น อันหม่องสำคัญที่เป็นประเด็น ที่อยากให้เห็นคือใจของอ้าย เบิ่งแน่บ่นาง หัวใจบ่ฮ้าง คือรถดอกหนา ถึงอ้ายสิขี้เหล้า ถึงอ้ายสิขี้เมา แต่หัวใจเบิดทั้งหัวใจ ข้างในกะมีแต่เจ้า บ่เคยคิดบิแบ่งให้ไผ บ่เคยคิดสิเปลี่ยนใจ ถ้าหากว่าน้องนั้นพร้อมมื้อได๋ อ้ายพร้อมจะดูแล เบิดบ้านกะมีแต่แม่อ้ายนั้นที่ฮักอ้าย บ่มีไผมาฮ่วมฮัก กะเพราะว่าอ้ายมันคนขี้ฮ่าย คั่นได้เป็นแฟนเจ้ามื้อได๋ สัญญาสิฮักจนมื้อตาย บ่เฮ็ดให้มันสลาย ดอกใจของเจ้า อยากให้เจ้าฮู้ หัวใจของอ้าย อยากให้เจ้าฮู้ มันฮักมันแพง อยากไปเบิ่ง อยากไปแยงหัวในน้อง แต่ติดตรงบ่มีโอกาสให้อ้ายรับใช้หรืออ้ายจับจอง อ้ายบ่แม่นคนเจ้าชู้ ถามไผกะฮู้ มาถามเบิ่ง หมู่อ้ายบักหลาย บ่ถามมื้อนี้ แล้วเจ้าสิฮู้มื้อเฮิ้ง กะอ้ายเป็นคนจั่งซี่ สิให้อ้ายเป็นคนจั่งได๋ ตกแลงลงมากะกินเหล้าขาว กะซวนผู้สาวมากินต้มไก่ ที่ทำตัวเสเพล กะเพราะว่าอ้ายบ่ทันมีไผ กะลองมาเป็นแฟนอ้ายเบิ่ง สัญญา อ้ายสิเฮ็ดโตใหม่ อยากให้เจ้าฮู้ หัวใจของอ้าย อยากให้เจ้าฮู้ ฝากไปฮอดผู้สาว ที่คิดว่าเฮานี่เป็นคนบ่ดี ที่อ้ายเฮ็ดโตเสเพลจั่งซั่นจั่งซี่ กะเพราะว่าบ่มีเจ้ามาอยู่ในหัวใจ คั่นเจ้ามาอยู่ในหัวใจอ้ายมื้อได๋ อ้ายสัญญาสิเฮ็ดโตใหม่ เฮ็ดโตให้ดีกว่าเก่าเด้อ กะคนโสดน้อ สิเอาหยังกับอ้าย มาตี๊ มาฮักอ้ายเบิ่ง สิฮู้ว่าอ้ายนี้เป็นคนดีให้เจ้าอีหลีเด้อจ้า