อดีตผัว

 เพชร สหรัตน์ อดีตผัว ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง อดีตผัว เพชร สหรัตน์

Em | D |C D | Em |

ฉัEmนแค่ผัวเก่า.. ที่เธอหมดรัAmกกันเมื่อเธCอเวนคืนใจฉัDนปันให้เขEmา..Emามีในอดีต.. ที่เธอมอAmบให้เราเห็CนเธอกอดเขDา ผัวเก่าแทบบ้Emา..

ฉัEmนแค่ผัวเก่า  เมื่อเขาแย่งAmเธอปิดตCาภาพมันยังเบลDอ ว่าเธอเกลียEmดฉันEmามีในอดีต  พูดตอกย้ำAmทุกวันคนCโดนเทกดดัDน ใจมันแทบบ้Em

E ปัญหา..คือผัวเก่Amาลืมเจ้าไม่ลงE ยังคง..ฝากหัวใจAmเอาไว้ที่เธอE ขอร้อง..ไปรักกัAmนให้ไกลหน่อยเหอะ ก่อนจะเจFอ ผัวเก่า..มันทนไม่ไหG

ไอ้ผัวใหFม่ออกตัวเเรGง ผัวเก่าโดนแย่Emงก็ใจหาAmตบตFาเจ็บถึงหัวใจG..อยู่ไม่เบCผัวเก่FารักแทบตGาย  แต่สุดท้าEmยก็เลือกเขAmFนหมดใจ รั้งยังไEmงก็ไม่เอAmเลFยตกเป็นผัวเก่า..G | G      ทั้งที่เรายังรักAmเธอ

F G | Em Am |F G | Am |

* | ** | ** |

F Em Am || F G || G | A |คอร์ดเพลง อดีตผัว เพชร สหรัตน์

เนื้อเพลง อดีตผัว เพชร สหรัตน์ฉันแค่ผัวเก่า ที่เธอหมดรักกัน เมื่อเธอเวนคืนใจฉันปันให้เขา สามีในอดีต ที่เธอมอบให้เรา เห็นเธอกอดเขา ผัวเก่าแทบบ้า ฉันแค่ผัวเก่า เมื่อเขาแย่งเธอ ปิดตาภาพมันยังเบลอ ว่าเธอเกลียดฉัน สามีในอดีต พูดตอกย้ำทุกวัน คนโดนเทกดดัน ใจมันแทบบ้า ปัญหาคือผัวเก่าลืมเจ้าไม่ลง ยังคงฝากหัวใจเอาไว้ที่เธอ ขอร้องไปรักกันให้ไกลหน่อยเหอะ ก่อนจะเจอ ผัวเก่ามันทนไม่ไหว ไอ้ผัวใหม่ออกตัวเเรง ผัวเก่าโดนแย่งก็ใจหาย ตบตาเจ็บถึงหัวใจอยู่ไม่เบา ผัวเก่ารักแทบตาย แต่สุดท้ายก็เลือกเขา คนหมดใจ รั้งยังไงก็ไม่เอา เลยตกเป็นผัวเก่า ทั้งที่เรายังรักเธอ