โตแล้ว

 โตแล้ว The Bottom Blues สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง โตแล้ว Ammy The Bottom Blues
เนื้อร้อง/ทำนอง: Ammy The Bottom Bluesเรียบเรียง: ธาฤทธิ์ เจียรกุล, ประทีป สิริอิสสระนันท์โปรดิวเซอร์: ประทีป สิริอิสสระนันท์สังกัดค่าย: WhiteMusic

G | G |G | G |

Gนีความจริง ต้องหBmนียังไงเมื่อเขEmาจะไป  หมดใจC และไม่ต้อCmงการฝัGนที่เคยฝาก รัBmก..ที่เคยเอ่ยแหEmวนเชย ๆ  บอกเลCย เธอไม่ต้อCmงการ

เธอขBmอ.. แค่เพียงแค่จบEmกัน..เท่านั้Bmน.. คือฉันต้องปล่Emอย..มืออย่ายื้Cอ.. อย่าดื้Cmอเป็นเด็D

โตGแล้ว.. ฉันคงต้องเรียBmนรู้..ที่จะต้องยอEmมรับ.. ว่าคำว่าไม่Cรัก คือไม่รักจะดีGพร้อม.. แสนดีสักแค่Bmไหนเขาก็ไม่สนEmใจ.. จะกลับมารักCกัน..เหมือนดังเก่G

หากรักGเขาจริงยิ่งต้องปล่อยเขาไป..พบBmเจอกับใครใหม่สดใสคงจะดีกว่าเรEmามันแค่คนหนึ่ง มีค่าเพียงแค่ทางผ่านเมื่อเขาCไม่ต้องการ ฉันCmต้องเข้าใจ

* | ** |

G | Bm |Em D | C A# |

G | Bm |Em D | C A# |G |

** |คอร์ดเพลง โตแล้ว Ammy The Bottom Blues

เนื้อเพลง โตแล้ว Ammy The Bottom Bluesหนีความจริง ต้องหนียังไง เมื่อเขาจะไป หมดใจ และไม่ต้องการ ฝันที่เคยฝาก รักที่เคยเอ่ย แหวนเชยๆบอกเลย เธอไม่ต้องการ เธอขอ แค่เพียงแค่จบกัน เท่านั้น คือฉันต้องปล่อยมือ อย่ายื้อ อย่าดื้อเป็นเด็ก โตแล้ว ฉันคงต้องเรียนรู้ ที่จะต้องยอมรับ ว่าคำว่าไม่รัก คือไม่รัก จะดีพร้อม แสนดีสักแค่ไหน เขาก็ไม่สนใจ จะกลับมารักกัน เหมือนดังเก่า หากรักเขาจริงยิ่งต้องปล่อยเขาไป พบเจอกับใครใหม่สดใสคงจะดีกว่า เรามันแค่คนหนึ่ง มีค่าเพียงแค่ทางผ่าน เมื่อเขาไม่ต้องการ ฉันต้องเข้าใจ