โตแล้ว

Ammy The Bottom Blues, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

G | G |G | G |

Gนีความจริง ต้องหBmนียังไงเมื่อเขEmาจะไป  หมดใจC และไม่ต้อCmงการฝัGนที่เคยฝาก รัBmก..ที่เคยเอ่ยแหEmวนเชย ๆ  บอกเลCย เธอไม่ต้อCmงการ

เธอขBmอ.. แค่เพียงแค่จบEmกัน..เท่านั้Bmน.. คือฉันต้องปล่Emอย..มืออย่ายื้Cอ.. อย่าดื้Cmอเป็นเด็D

โตGแล้ว.. ฉันคงต้องเรียBmนรู้..ที่จะต้องยอEmมรับ.. ว่าคำว่าไม่Cรัก คือไม่รักจะดีGพร้อม.. แสนดีสักแค่Bmไหนเขาก็ไม่สนEmใจ.. จะกลับมารักCกัน..เหมือนดังเก่G

หากรักGเขาจริงยิ่งต้องปล่อยเขาไป..พบBmเจอกับใครใหม่สดใสคงจะดีกว่าเรEmามันแค่คนหนึ่ง มีค่าเพียงแค่ทางผ่านเมื่อเขาCไม่ต้องการ ฉันCmต้องเข้าใจ

* | ** |

G | Bm |Em D | C A# |

G | Bm |Em D | C A# |G |

** |