บ่แม่นบ่ฮัก (Ost.ปาฏิหาริย์แก้วนาคราช)

 แซ็ค ชุมแพ บ่แม่นบ่ฮัก ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ่แม่นบ่ฮัก แซ็ค ชุมแพ OST.ปาฏิหาริย์แก้วนาคราช (บุญเฮ็ด บุญสร่าง)

C D | Bm Em |Am D | G |

ย้อนว่าฟ้Gาลิขิตมาเพื่อจากหรือวิบาBmกกรรมใดที่เฮ็ดมาคั่นเส้นทาEmงบ่สมคู่ควรน้องหล่าบัดสิว่Amาบ่แม่นคู่คDรองบ่เคียงกัGน คั่นสวรรค์บ่สรรสร้างเฮาพาพัBmด พลัดพลากแยกเฮาEmสองต้องจาAmกกัน  บ่ทันDได้สมดังGใจ

ย้อนสวรรCค์ขีดทางให้เฮาDเดินต้องเผชิCญกับความปวดร้าDต้องเหน็บหนาCวกับความพลัดพรDากบ่อยากจาAmก  แต่อ้ายต้องไปD

บ่แม่นบ่ฮัGก.. บ่Bmได้อยากจากนางEm Dแต่ว่าเส้นทาAmงลิขิตไว้ให้อ้ายDไปทั้งที่ใจCเจ็บปวดเหลือเกิDบ่แม่นบ่ฮัGก.. บ่Bmได้อยากห่างเหินEm Dย้อนชะตAmาเข้ามาเผชิDญ เฮ็ดอ้ายให้จากGลา

D# D7 |

* | ** | *** |

C D | Bm Em |C D | G G7 |C D | Bm Em |Am | D |

*** |

ย้อนชะตAmาเข้ามาเผชิDญ..  เฮ็ดอ้ายให้จากลา G Cm | Gคอร์ดเพลง บ่แม่นบ่ฮัก แซ็ค ชุมแพ OST.ปาฏิหาริย์แก้วนาคราช (บุญเฮ็ด บุญสร่าง)

เนื้อเพลง บ่แม่นบ่ฮัก แซ็ค ชุมแพ OST.ปาฏิหาริย์แก้วนาคราช (บุญเฮ็ด บุญสร่าง)ย้อนว่าฟ้าลิขิตมาเพื่อจาก หรือวิบากกรรมใดที่เฮ็ดมา คั่นเส้นทางบ่สมคู่ควรน้องหล่า บัดสิว่าบ่แม่นคู่ครอง บ่เคียงกัน คั่นสวรรค์บ่สรรสร้างเฮา พาพัด พลัดพลากแยกเฮาสอง ต้องจากกัน บ่ทันได้สมดังใจ ย้อนสวรรค์ขีดทางให้เฮาเดิน ต้องเผชิญกับความปวดร้าว ต้องเหน็บหนาวกับความพลัดพราก บ่อยากจาก แต่อ้ายต้องไป บ่แม่นบ่ฮัก บ่ได้อยากจากนาง แต่ว่าเส้นทางลิขิตไว้ให้อ้ายไป ทั้งที่ใจเจ็บปวดเหลือเกิน บ่แม่นบ่ฮัก บ่ได้อยากห่างเหิน ย้อนชะตาเข้ามาเผชิญ เฮ็ดอ้ายให้จากลา ย้อนชะตาเข้ามาเผชิญ เฮ็ดอ้ายให้จากลา