บ่แม่นของเล่น

อาม ชุติมา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

บ่แม่นของเล่น อาม ชุติมา

C#m B | A E |F#m G#m | C#m |

ลูกผู้หญิC#mง  ฮักจริBง.. เลยเจ็บจริC#mบ่แม่นดิAน  บ่แม่นหิBน  บ่แม่นC#mทรายบ่แม่นเหล็Aก  บ่แม่นปูBน  บ่แม่นไC#mม้ก้อนหัวใAจ.. ก้อนหนึ่Bง.. เด้C#mนิ

เป็นผู้ชC#mาย  ฮักง่าBย.. กะไปง่าC#mมักทำลาAย.. ใจคBน..ที่อ่อนแC#mโดยเฉพAาะ..ที่เขาเอิ้Bน.. ว่าเพศแC#mม่บ่ดูแAล  แล้วยังเฮ็Bด..ให้เจ็บC#mใจ

ใจผู้หญิAงคั่นได้ฮัก  มันกะฮักBเบิ่ดคิงอย่าเอาไปC#mเฮ็ดเล่นน้องกะคAนเป็น ๆ บ่แม่Bนของเล่นผู้ได๋Eอ้ายอย่าเฮ็ดAซั่ว ๆ  ฮักBไปทั่วอย่าเอG#mาแต่ความมักง่าC#mลมหายAใจ.. บ่ได้Bมีไว้เพื่อC#mเจ็บ

A B | C#m |F#m B | G#7 |A B | G#m C#m |A | B |

ลูกผู้หญิC#mง  ฮักจริBง.. เลยเจ็บจริC#mและทุก ๆ สิ่Aง.. ที่ผู้หญิBงเขาให้ไC#mด้คือความฮัAก  การดูแBล.. และห่วงใC#mกลับถูกทำร้าAย..จากใจคBน..บ่ฮักC#mจริง

** | ** |

ลมหายAใจ.. บ่ได้Bมีไว้.. เพื่อเจ็C#mบ..