บ่แม่นของเล่น

 บ่แม่นของเล่น ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่แม่นของเล่น ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

C#m B | A E |F#m G#m | C#m |

ลูกผู้หญิC#mง  ฮักจริBง.. เลยเจ็บจริC#mบ่แม่นดิAน  บ่แม่นหิBน  บ่แม่นC#mทรายบ่แม่นเหล็Aก  บ่แม่นปูBน  บ่แม่นไC#mม้ก้อนหัวใAจ.. ก้อนหนึ่Bง.. เด้C#mนิ

เป็นผู้ชC#mาย  ฮักง่าBย.. กะไปง่าC#mมักทำลาAย.. ใจคBน..ที่อ่อนแC#mโดยเฉพAาะ..ที่เขาเอิ้Bน.. ว่าเพศแC#mม่บ่ดูแAล  แล้วยังเฮ็Bด..ให้เจ็บC#mใจ

ใจผู้หญิAงคั่นได้ฮัก  มันกะฮักBเบิ่ดคิงอย่าเอาไปC#mเฮ็ดเล่นน้องกะคAนเป็น ๆ บ่แม่Bนของเล่นผู้ได๋Eอ้ายอย่าเฮ็ดAซั่ว ๆ  ฮักBไปทั่วอย่าเอG#mาแต่ความมักง่าC#mลมหายAใจ.. บ่ได้Bมีไว้เพื่อC#mเจ็บ

A B | C#m |F#m B | G# |A B | G#m C#m |A | B |

ลูกผู้หญิC#mง  ฮักจริBง.. เลยเจ็บจริC#mและทุก ๆ สิ่Aง.. ที่ผู้หญิBงเขาให้ไC#mด้คือความฮัAก  การดูแBล.. และห่วงใC#mกลับถูกทำร้าAย..จากใจคBน..บ่ฮักC#mจริง

** | ** |

ลมหายAใจ.. บ่ได้Bมีไว้.. เพื่อเจ็C#mบ..คอร์ดเพลง บ่แม่นของเล่น ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์

เนื้อเพลง บ่แม่นของเล่น ยุ่งยิ่ง กนกนันทน์ลูกผู้หญิง ฮักจริง เลยเจ็บจริง บ่แม่นดิน บ่แม่นหิน บ่แม่นทราย บ่แม่นเหล็ก บ่แม่นปูน บ่แม่นไม้ ก้อนหัวใจ ก้อนหนึ่ง เด้นิ เป็นผู้ชาย ฮักง่าย กะไปง่าย มักทำลาย ใจคนที่อ่อนแอ โดยเฉพาะที่เขาเอิ้น ว่าเพศแม่ บ่ดูแล แล้วยังเฮ็ดให้เจ็บใจ ใจผู้หญิงคั่นได้ฮัก มันกะฮักเบิ่ดคิง อย่าเอาไปเฮ็ดเล่น น้องกะคนเป็นๆบ่แม่นของเล่นผู้ได๋ อ้ายอย่าเฮ็ดซั่วๆฮักไปทั่ว อย่าเอาแต่ความมักง่าย ลมหายใจ บ่ได้มีไว้เพื่อเจ็บ ลูกผู้หญิง ฮักจริง เลยเจ็บจริง และทุกๆสิ่ง ที่ผู้หญิงเขาให้ได้ คือความฮัก การดูแล และห่วงใย กลับถูกทำร้ายจากใจคนบ่ฮักจริง ลมหายใจ บ่ได้มีไว้ เพื่อเจ็บ