บ่ฮักกะส่าง

 กิ๊ก รุ่งนภา บ่ฮักกะส่าง สด นำชัย ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง บ่ฮักกะส่าง กิ๊ก รุ่งนภา ร้องคู่ สด นำชัย

C | C |Am | G |C | Am |Dm | G |

C เห็นน้องหล่าเจ้าเศร้าหมCอง สองแก้มน้องมีน้ำตAmา.. ที่ไหลมาจากความเสีGยใจC น้องฮ้องไห้นำคนบ่ดีAm คนขี้ตั๋วที่มันนอกใDmจ.. ไปมีใหม่ให้เฮามีน้ำGตา

C เซาสาหล่าเซาไห้สาก่อC อย่าอาวรณ์ความหลังผ่านมAm ลืมมันสาอ้ายขอเริ่Gมใหม่C คำเว้าของคนที่เห็นแก่ตัAm กะคึดซั่ว ๆ พอมันแล้วไDm อยากหนีให้ไกล ข่อยพอ ข่อGยเบื่อ

ให้โอกาสอ้ายอีกจั๊กเทื่Cอแน่เด้อน้องคนงาCน้ำตาที่มันไหAmล  เห็นแล้วใจอ้ายฮนฮ้อGบ่ต้องมาเว้าCวอน  บ่ต้องมาเว้าAmอ้อนจั่งใด๋จั่งใDmด๋ เว้าให้ตายกะบ่เซื่G

ให้โอกาสอ้ายอีกจั๊กเทื่Cอแน่เด้อน้องคนงาCขอแค่เจ้าเปิดใAmจ..รับฟัง อ้ายยอมทุกอย่Gางบ่ต้องมาเว้Cาดี บ่ต้องมาเว้าAmอ้างจั่งใด๋กะส่าDmง มันกะคงสิน่าเบื่G

ให้โอกาสอ้ายอีกจั๊กเทื่Cอแน่เด้อน้องคนงาCสิบ่เว้าบ่ถาAmมว่าเจ้ายังฮักอ้ายบ่Gถามตอนนี้บ่ฮู้C  ฮู้อย่างเดียวว่าอ้ายต้อAmงง้อขอกอดได้บ่Dmกอดได้อยู่ แต่บ่ฮัGบ่ฮักกะส่าง

C | C | Am | G |C | Am | Dm | G |C | C | Am | G |C | Am | Dm | G |

* | ** | *** |

C | C | Am | G || C | Am | Dm | G | ( x3 )คอร์ดเพลง บ่ฮักกะส่าง กิ๊ก รุ่งนภา ร้องคู่ สด นำชัย

เนื้อเพลง บ่ฮักกะส่าง กิ๊ก รุ่งนภา ร้องคู่ สด นำชัยเห็นน้องหล่าเจ้าเศร้าหมอง สองแก้มน้องมีน้ำตา ที่ไหลมาจากความเสียใจ น้องฮ้องไห้นำคนบ่ดี คนขี้ตั๋วที่มันนอกใจ ไปมีใหม่ให้เฮามีน้ำตา เซาสาหล่าเซาไห้สาก่อน อย่าอาวรณ์ความหลังผ่านมา ลืมมันสาอ้ายขอเริ่มใหม่ คำเว้าของคนที่เห็นแก่ตัว กะคึดซั่วๆพอมันแล้วไป อยากหนีให้ไกล ข่อยพอ ข่อยเบื่อ ให้โอกาสอ้ายอีกจั๊กเทื่อแน่เด้อน้องคนงาม น้ำตาที่มันไหล เห็นแล้วใจอ้ายฮนฮ้อน บ่ต้องมาเว้าวอน บ่ต้องมาเว้าอ้อน จั่งใด๋จั่งใด๋ เว้าให้ตายกะบ่เซื่อ ให้โอกาสอ้ายอีกจั๊กเทื่อแน่เด้อน้องคนงาม ขอแค่เจ้าเปิดใจรับฟัง อ้ายยอมทุกอย่าง บ่ต้องมาเว้าดี บ่ต้องมาเว้าอ้าง จั่งใด๋กะส่าง มันกะคงสิน่าเบื่อ ให้โอกาสอ้ายอีกจั๊กเทื่อแน่เด้อน้องคนงาม สิบ่เว้าบ่ถามว่าเจ้ายังฮักอ้ายบ่ ถามตอนนี้บ่ฮู้ ฮู้อย่างเดียวว่าอ้ายต้องง้อ ขอกอดได้บ่ กอดได้อยู่ แต่บ่ฮัก บ่ฮักกะส่าง