ดีบ่พอ ขออภัย

ต้าเหวิน, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ดีบ่พอขออภัย ต้าเหวิน

E | C#m | A | B |A Am | G#m C#m |F#m F#7 | B |

ฮัEกที่อ้ายให้ไป เพียงพอกับใC#mจของเจ้าบ่หนอAอบอกอ้ายได้บ่  มันเป็นจั่งใBด๋เจ้Eาบ่เคยเห็นค่า หรือเป็นนำว่C#mาบ่เคยเปิดใจจัAกสิเฮ็ดจั่งใด๋ อ้ายจั่งคว้าใจBเจ้าถึง

เฮ็ดหยังไปAซงบ่ถืกตา คือกับว่G#mาผีบ้าคนหนึ่งคืAอจั่งหมาโตหนึ่Bง อยู่นอกสายEตาห่าลังเทื่Aอกะคิดน้อยใจ  เว่าหยังไG#mป มีแต่ถืกด่าบ่เคAยเห็นอ้ายมีค่าอยู่ในหัวBใจ...           C#m D#m E B

โง่ส่ำควEาย กะอ้ายนิล่ะซั่วกว่าหมG#mา กะอ้ายอีกคือเก่าอาจเฮ็ดให้Aโตเจ้า ให้โตเจ้ารำคาBญหัวใจต้องขอโทEษที่เป็นแบบนี้  ดีบ่พG#mอ กะขออภัยแต่ว่าในAหัวใจ ในหัวใจ ฮักน้อBงคนเดี่ยว.. B  (เบิดEใจ)

อ้าEยแค่อยากให้ฮู้.. ว่าที่เป็นอC#mยู่ มันฮักส่ำใด๋อาAจบ่ดีคือไผ แต่อ้ายเฮ็ดได้Bส่ำนี้ถึงเจ้Eาสิว่าจั่งใด๋  ว่าโง่คือควC#mาย ที่เป็นแบบนี้กะAขอโทษอิหลี ที่อ้ายยังดีBบ่พอ

C#m | G#m |A B | E E F#m G#m |A Am | G#m C#m |F#m F#7 | B |C#m D#m E B |

* | ** |

C#m | G#m | F#m B || E |