ฟ้าผ่าใจ

ปาล์ม ศราวุธ, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ฟ้าผ่าใจ ปาล์ม ศราวุธ

E | G#m C# |F#m B | E B |

คำว่าจEบ.. มันเจ็G#mบคือฟ้าผ่าC#mใจเจ้ามาถิ่มไปA  ใจอ้ายฮ้องไห่เสียน้ำตBคำว่าฮัEก คำว่าหวG#mง ที่เคยให้อ้าC#mยมาเก็บคืนAไปสา  บ่อยากได้ยินคำBนั่น

คนเบิดฮัAก คนเบิ๊ดใBจ เฮดจังไG#mด๋กะรั้งบ่อC#mยู่อยากให้ฮู้F#m..  เพื่อน้อAงอ้ายยอมทุกBอย่าง โฮ้B

ถิ่มอ้ายไปสAาน้องหล่Bา  ถิ่มอ้ายไปหG#mาคนใหC#mม่บ่ต้องห่วF#mง บ่ต้องย่านหัวใจB..ของอ้ายสิเจ็บEปวดร้าวได้ฮัAก แต่บ่ได้ครอบครBองบ่ได้โตน้อG#mงเป็นแฟนกะซ่C#mางอ้าF#mยสิบ่ขวางทาBงความฮักEของเจ้า.(B).

อ้ายสิจำE.. ว่าเฮาG#mสองคนเคยฮักC#mกันรูปถ่ายใบนั้Aน.. อ้ายยังจำได้Bดีสิเก็บรูปเจ้Aาไว้ในหัวใBสิเก็บมันไG#mว้หม่องเดิมหมองนี่C#mบุญผลF#mาของอ้ายบ่มีB ได้เป็นแฟนEเจ้า

A | G#m | F#m B | E |A | G#m C#m | F#m A | B |

* | ** |

ได้ฮัAก แต่บ่ได้ครอบครBองบ่ได้โตน้อG#mงเป็นแฟนกะซ่C#mางอ้าF#mยสิบ่ขวางทาBงความฮักของเจ้Eา..

อ้าF#mยสิบ่ขวางทาง.B | B.     ความฮักของเจ้า

A | G#m C#m | F#m B | E || E