ฟ้าผ่าใจ

 ปาล์ม ศราวุธ ฟ้าผ่าใจ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฟ้าผ่าใจ ปาล์ม ศราวุธ

E | G#m C# |F#m B | E B |

คำว่าจEบ.. มันเจ็G#mบคือฟ้าผ่าC#mใจเจ้ามาถิ่มไปA  ใจอ้ายฮ้องไห่เสียน้ำตBคำว่าฮัEก คำว่าหวG#mง ที่เคยให้อ้าC#mยมาเก็บคืนAไปสา  บ่อยากได้ยินคำBนั่น

คนเบิดฮัAก คนเบิ๊ดใBจ เฮดจังไG#mด๋กะรั้งบ่อC#mยู่อยากให้ฮู้F#m..  เพื่อน้อAงอ้ายยอมทุกBอย่าง โฮ้B

ถิ่มอ้ายไปสAาน้องหล่Bา  ถิ่มอ้ายไปหG#mาคนใหC#mม่บ่ต้องห่วF#mง บ่ต้องย่านหัวใจB..ของอ้ายสิเจ็บEปวดร้าวได้ฮัAก แต่บ่ได้ครอบครBองบ่ได้โตน้อG#mงเป็นแฟนกะซ่C#mางอ้าF#mยสิบ่ขวางทาBงความฮักEของเจ้า.(B).

อ้ายสิจำE.. ว่าเฮาG#mสองคนเคยฮักC#mกันรูปถ่ายใบนั้Aน.. อ้ายยังจำได้Bดีสิเก็บรูปเจ้Aาไว้ในหัวใBสิเก็บมันไG#mว้หม่องเดิมหมองนี่C#mบุญผลF#mาของอ้ายบ่มีB ได้เป็นแฟนEเจ้า

A | G#m | F#m B | E |A | G#m C#m | F#m A | B |

* | ** |

ได้ฮัAก แต่บ่ได้ครอบครBองบ่ได้โตน้อG#mงเป็นแฟนกะซ่C#mางอ้าF#mยสิบ่ขวางทาBงความฮักของเจ้Eา..

อ้าF#mยสิบ่ขวางทาง.B | B.     ความฮักของเจ้า

A | G#m C#m | F#m B | E || Eคอร์ดเพลง ฟ้าผ่าใจ ปาล์ม ศราวุธ

เนื้อเพลง ฟ้าผ่าใจ ปาล์ม ศราวุธคำว่าจบ มันเจ็บคือฟ้าผ่าใจ เจ้ามาถิ่มไป ใจอ้ายฮ้องไห่เสียน้ำตา คำว่าฮัก คำว่าหวง ที่เคยให้อ้ายมา เก็บคืนไปสา บ่อยากได้ยินคำนั่น คนเบิดฮัก คนเบิ๊ดใจ เฮดจังได๋กะรั้งบ่อยู่ อยากให้ฮู้ เพื่อน้องอ้ายยอมทุกอย่าง โฮ้… ถิ่มอ้ายไปสาน้องหล่า ถิ่มอ้ายไปหาคนใหม่ บ่ต้องห่วง บ่ต้องย่านหัวใจของอ้ายสิเจ็บปวดร้าว ได้ฮัก แต่บ่ได้ครอบครอง บ่ได้โตน้องเป็นแฟนกะซ่าง อ้ายสิบ่ขวางทางความฮักของเจ้า อ้ายสิจำ ว่าเฮาสองคนเคยฮักกัน รูปถ่ายใบนั้น อ้ายยังจำได้ดี สิเก็บรูปเจ้าไว้ในหัวใจ สิเก็บมันไว้หม่องเดิมหมองนี่ บุญผลาของอ้ายบ่มี ได้เป็นแฟนเจ้า ได้ฮัก แต่บ่ได้ครอบครอง บ่ได้โตน้องเป็นแฟนกะซ่าง อ้ายสิบ่ขวางทางความฮักของเจ้า อ้ายสิบ่ขวางทาง ความฮักของเจ้า