ฟ้าสั่ง

 กวาง จิรพรรณ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ฟ้าสั่ง กวาง จิรพรรณ OST. ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2

C D | Bm Em |Am C | G D |

ฮู้Gสึก.. บ่แม่นบ่ฮู้Bmสึกว่าลึก ๆC  อ้าDยบ่คือGเก่าคบAmกันมาหลาDยปี  ฮอดมื้อนี้Bmพอฮู้อยู่ว่Emา..เตAmะใจน้องเข้าป่า..ไปแล้วแม่Dนบ่

น้อGงเจ็บ  บ่แม่นน้อBmงบ่เจ็บแต่ใจน้อCง.. ยังฮัDกอ้ายคือGเก่าสิบ่Cถามว่าผู้ใด๋D.. เข้ามาม้าBmงทางฮักสองEmเฮาน้องเต็Amมใจรับความเศร้Dา  เพราะมีGคนขอ  G7

เพราะว่Cา..ฟ้าDสั่ง.. ฟ้าสั่Gงให้เกิดมาฮัD/F# Em Dกเจ้าบ่สนCว่าสิเจ็บสิเหงDา แค่ได้ฮักก็Gพอ    G7เพราะว่Cา..ฟ้าDสั่ง.. ฟ้าเพิ่นสั่Gงว่าให้น้องD/F# Em Dรอถึงมื้อนี้Cอ้ายสิลืมคิดพ้อ  น้องกะสิรAmจนว่าน้องสิเบิดลมหายDใจ..  D

C G | C G |C Bm | Am D |C Cm | Bm Em |Am A7 | D |

* | ** |

สิเจ็บCสิปวดส่ำใด๋D...  สิฮักแต่อ้ายคนGเดียว..คอร์ดเพลง ฟ้าสั่ง กวาง จิรพรรณ OST. ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2

เนื้อเพลง ฟ้าสั่ง กวาง จิรพรรณ OST.ไทบ้านเดอะซีรีส์ 2ฮู้สึก บ่แม่นบ่ฮู้สึก ว่าลึกๆอ้ายบ่คือเก่า คบกันมาหลายปี ฮอดมื้อนี้พอฮู้อยู่ว่า เตะใจน้องเข้าป่าไปแล้วแม่นบ่ น้องเจ็บ บ่แม่นน้องบ่เจ็บ แต่ใจน้อง ยังฮักอ้ายคือเก่า สิบ่ถามว่าผู้ใด๋ เข้ามาม้างทางฮักสองเฮา น้องเต็มใจรับความเศร้า เพราะมีคนขอ เพราะว่าฟ้าสั่ง ฟ้าสั่งให้เกิดมาฮักเจ้า บ่สนว่าสิเจ็บสิเหงา แค่ได้ฮักก็พอ เพราะว่าฟ้าสั่ง ฟ้าเพิ่นสั่งว่าให้น้องรอ ถึงมื้อนี้อ้ายสิลืมคิดพ้อ น้องกะสิรอ จนว่าน้องสิเบิดลมหายใจ สิเจ็บสิปวดส่ำใด๋ สิฮักแต่อ้ายคนเดียว