กลับมาได้บ่

บิว สงกรานต์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

F | Em | Dm | G |G |

ก็ใจมันคิดฮอCด...  คิดฮอดคนที่อยู่EmไกลฝากลืมซอยพัดFไป...  พัดใจไปฮอดGเจ้า

อยากบอกไห้ฮู้ว่ายัCงฮัก..ยังฮัก ยังค่อยเฝ้าดูEmและห่วงใย..อยากกอดอยากยืนข้าFงกาย.. คือเก่าแต่Gก่อน

ตั้งแต่มื้Dmอที่เลิกกันไป  บ่มีมื้อได๋Emบ่คิดฮอดยังคิดถึงFตลอด  คิดฮอDmดฮอยกอดฮักGเฮา..

กลับมาได้บ่F  หัวใจอ้ายคิดฮอดเจ้Fmอ้ายฮู้ว่าน้องเศEmร้า  ที่เฮ็ดให้เจ้าเสียใAmขั่นแม่นกลัDmบคืนไปได้  สิบ่เฮ็Gดให้น้องฮ้องไห้Cกลับมาได้บ่F  อ้ายบ่อยากอยู่คนเดีFmยวในมื้อที่โดดเดี่Emยว  มันทรมานหัวใAmขอโทษซุอย่Dmางที่เฮ็ดไป  อยากไห้ฮู้Gอ้ายยังคิดฮอC

F | G | Em | Am |Dm | G | C |

* | ** |

ขอโทษซุอย่Dmางที่เฮ็ดไป  อยากไห้ฮู้G..ว่าอ้ายยังCฮัก