กลับมาได้บ่

 กลับมาได้บ่ บิว สงกรานต์ ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ บิว สงกรานต์

F | Em | Dm | G |G |

ก็ใจมันคิดฮอCด...  คิดฮอดคนที่อยู่EmไกลฝากลืมซอยพัดFไป...  พัดใจไปฮอดGเจ้า

อยากบอกไห้ฮู้ว่ายัCงฮัก..ยังฮัก ยังค่อยเฝ้าดูEmและห่วงใย..อยากกอดอยากยืนข้าFงกาย.. คือเก่าแต่Gก่อน

ตั้งแต่มื้Dmอที่เลิกกันไป  บ่มีมื้อได๋Emบ่คิดฮอดยังคิดถึงFตลอด  คิดฮอDmดฮอยกอดฮักGเฮา..

กลับมาได้บ่F  หัวใจอ้ายคิดฮอดเจ้Fmอ้ายฮู้ว่าน้องเศEmร้า  ที่เฮ็ดให้เจ้าเสียใAmขั่นแม่นกลัDmบคืนไปได้  สิบ่เฮ็Gดให้น้องฮ้องไห้Cกลับมาได้บ่F  อ้ายบ่อยากอยู่คนเดีFmยวในมื้อที่โดดเดี่Emยว  มันทรมานหัวใAmขอโทษซุอย่Dmางที่เฮ็ดไป  อยากไห้ฮู้Gอ้ายยังคิดฮอC

F | G | Em | Am |Dm | G | C |

* | ** |

ขอโทษซุอย่Dmางที่เฮ็ดไป  อยากไห้ฮู้G..ว่าอ้ายยังCฮักคอร์ดเพลง กลับมาได้บ่ บิว สงกรานต์

เนื้อเพลง กลับมาได้บ่ บิว สงกรานต์ก็ใจมันคิดฮอด คิดฮอดคนที่อยู่ไกล ฝากลืมซอยพัดไป พัดใจไปฮอดเจ้า อยากบอกไห้ฮู้ว่ายังฮัก ยังฮัก ยังค่อยเฝ้าดูและห่วงใย อยากกอดอยากยืนข้างกาย คือเก่าแต่ก่อน ตั้งแต่มื้อที่เลิกกันไป บ่มีมื้อได๋บ่คิดฮอด ยังคิดถึงตลอด คิดฮอดฮอยกอดฮักเฮา กลับมาได้บ่ หัวใจอ้ายคิดฮอดเจ้า อ้ายฮู้ว่าน้องเศร้า ที่เฮ็ดให้เจ้าเสียใจ ขั่นแม่นกลับคืนไปได้ สิบ่เฮ็ดให้น้องฮ้องไห้ กลับมาได้บ่ อ้ายบ่อยากอยู่คนเดียว ในมื้อที่โดดเดี่ยว มันทรมานหัวใจ ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้อ้ายยังคิดฮอด ขอโทษซุอย่างที่เฮ็ดไป อยากไห้ฮู้ ว่าอ้ายยังฮัก