ถอย

 ถอย Gliss สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ถอย GLISS

ฉัD#นเคยเป็นดั่งคนที่เธอรัA#/Dก  ที่เธอเคยมอบความรัCmแต่เหมือนหัวใจวันนี้เธอเปลี่G#ยน.. ไปA#ครั้งหนึ่งฉันD#เคยคิดว่าฉันมีความหวัA#/Dที่จริงเป็นแค่ความหลัCmจึงยอมให้เธอเลือกทางที่วาG#ด.. ไว้A#

Fm   การอยู่คนเดียว  ก็รู้Gmว่ามันต้องเหงาแต่ว่าฉัG#น.. คงไม่อาจฝืนใจเธA#

ฉันเลยถอยไปอยู่ตรงนั้D#ตรงที่ไม่มีใครให้กอD#เลยถอยไปอยู่ตรงนั้G#พบความลำพังเหมือนครั้งก่อG#เหมือนตอนที่ไม่มีใคGmร..     ฉัCmน..   ยังทนFmได้..  A#

ได้เห็นเธออยู่กับเขD#า แล้วตัวฉันเองก็อุ่นใD#รับรู้ข้างในว่าเธอG#นั้นเดินไปไกลเกินหวนคืนG#กลับกลับมามองฉัGmน.. ให้เหมืCmอน.. เหมือนก่อนFm | A#เหมือนตอนที่สองเราเคยรัก(D#)กัน

D# | D# |

เมื่อรักD#ไม่ได้มีแค่เราเท่านั้A#/Dเมื่อเธอได้พบใครคนนั้Cmต้องมีสักคนที่ต้องจาG#ก.. ไปA#ขอให้มันD#เป็นตัวฉันเองไม่ใช่เขA#/Dที่ยอมให้รักของเรามันจาCmงหายไปต้องรัG#บมันให้A#ไหว

* | ** | *** |

Fm   ฉันคงไม่ฝืนไปกว่Gmานี้G#m   เพราะฉันไม่ควรจะยืนอยู่ตรงD#นี้Fm   ก็ขอให้เธอได้พบแต่สิ่Gmงดี ๆ   ความจริงที่มี ในวันนี้G#ฉันคงต้องรับมันให้ไหA#ว..

Cm Gm | Fm |Cm Gm | G# |Cm Gm | Fm |G# | A# |

** | *** |คอร์ดเพลง

เนื้อเพลง นอกจากชื่อฉัน (Acoustic Live Session) ActArtฉันเคยเป็นดั่งคนที่เธอรัก ที่เธอเคยมอบความรัก แต่เหมือนหัวใจวันนี้เธอเปลี่ยน ไป ครั้งหนึ่งฉันเคยคิดว่าฉันมีความหวัง ที่จริงเป็นแค่ความหลัง จึงยอมให้เธอเลือกทางที่วาด ไว้ การอยู่คนเดียว ก็รู้ว่ามันต้องเหงา แต่ว่าฉัน คงไม่อาจฝืนใจเธอ ฉันเลยถอยไปอยู่ตรงนั้น ตรงที่ไม่มีใครให้กอด เลยถอยไปอยู่ตรงนั้น พบความลำพังเหมือนครั้งก่อน เหมือนตอนที่ไม่มีใคร ฉัน ยังทนได้ ได้เห็นเธออยู่กับเขา แล้วตัวฉันเองก็อุ่นใจ รับรู้ข้างในว่าเธอนั้นเดินไปไกลเกินหวนคืนกลับ กลับมามองฉัน ให้เหมือน เหมือนก่อน เหมือนตอนที่สองเราเคยรักกัน เมื่อรักไม่ได้มีแค่เราเท่านั้น เมื่อเธอได้พบใครคนนั้น ต้องมีสักคนที่ต้องจาก ไป ขอให้มันเป็นตัวฉันเองไม่ใช่เขา ที่ยอมให้รักของเรามันจางหายไป ต้องรับมันให้ไหว ฉันคงไม่ฝืนไปกว่านี้ เพราะฉันไม่ควรจะยืนอยู่ตรงนี้ ก็ขอให้เธอได้พบแต่สิ่งดีๆความจริงที่มี ในวันนี้ฉันคงต้องรับมันให้ไหว