ห้าแยกลำปางหนา

Max Jenmana, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ห้าแยกลำปางหนา Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

F | Fmaj7 | A#m | A#m |F | Fmaj7 | A#m | A#m |

เดิFนทางบนถนน  วุ่นวาDmย ดูช่างสับสนหลากหลาAmยสไตล์ผู้คน เมืองลำปางA#หนา Cจะปั่Fนป่วนสักแค่ไหน  แต่ใDmนเมืองที่สดใสก็พลิA#กอะไร ๆ ให้ดูเข้าFตา

เสนห์เมืองเขลาG7งค์..ที่ไม่ลA#ด ที่ไม่จาง ก็เหมือนบางสิ่งตรFงนี้..     Fmaj7คือความรักที่มีG7..จะเป็นเดือA#นจะเป็นปีที่เราได้รู้จัGmก็ยังอยากจะรัCกนาน ๆ

เราFเองก็เปรียบดังเส้นทDmาง.. แตกต่างที่มA#า..แต่ถนCนก็พาให้เจอกันเดิFนทางไปอยู่ในเรื่องราDmว.. ที่เราได้ผูกA#พัน..ให้มีCประเด็นกันทุกวัน  ให้มาCเจอกันที่ห้าแยกลำปาง

F | Fmaj7 | A#m | A#m |

บาFงที ก็พลาดพลั้ง  ต้องเหนื่Dmอยหน่อยในบางครั้งสุดท้าAmยก็ยังเป็นทางให้เราเรียA#นรู้.. Cจากนี้Fจะไกลแค่ไหน  บอกเธDmอให้ฟังเอาไว้จะขอA#เดินเคียงกันไป ขอได้เฝ้Fาดู

* | ** |

A#m | Cdim | C# | D# |F | Fmaj7 | A#m | C |

** | ** |

F | Fmaj7 | A#m | A#m |F | Fmaj7 | A#m | A#m || F |