ห้าแยกลำปางหนา

 ห้าแยกลำปางหนา Max Jenmana สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ห้าแยกลำปางหนา Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

F | Fmaj7 | A#m | A#m |F | Fmaj7 | A#m | A#m |

เดิFนทางบนถนน  วุ่นวาDmย ดูช่างสับสนหลากหลาAmยสไตล์ผู้คน เมืองลำปางA#หนา Cจะปั่Fนป่วนสักแค่ไหน  แต่ใDmนเมืองที่สดใสก็พลิA#กอะไร ๆ ให้ดูเข้าFตา

เสนห์เมืองเขลาG7งค์..ที่ไม่ลA#ด ที่ไม่จาง ก็เหมือนบางสิ่งตรFงนี้..     Fmaj7คือความรักที่มีG7..จะเป็นเดือA#นจะเป็นปีที่เราได้รู้จัGmก็ยังอยากจะรัCกนาน ๆ

เราFเองก็เปรียบดังเส้นทDmาง.. แตกต่างที่มA#า..แต่ถนCนก็พาให้เจอกันเดิFนทางไปอยู่ในเรื่องราDmว.. ที่เราได้ผูกA#พัน..ให้มีCประเด็นกันทุกวัน  ให้มาCเจอกันที่ห้าแยกลำปาง

F | Fmaj7 | A#m | A#m |

บาFงที ก็พลาดพลั้ง  ต้องเหนื่Dmอยหน่อยในบางครั้งสุดท้าAmยก็ยังเป็นทางให้เราเรียA#นรู้.. Cจากนี้Fจะไกลแค่ไหน  บอกเธDmอให้ฟังเอาไว้จะขอA#เดินเคียงกันไป ขอได้เฝ้Fาดู

* | ** |

A#m | Cdim | C# | D# |F | Fmaj7 | A#m | C |

** | ** |

F | Fmaj7 | A#m | A#m |F | Fmaj7 | A#m | A#m || F |คอร์ดเพลง ห้าแยกลำปางหนา Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

เนื้อเพลง ห้าแยกลำปางหนา Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)เดินทางบนถนน วุ่นวาย ดูช่างสับสน หลากหลายสไตล์ผู้คน เมืองลำปางหนา จะปั่นป่วนสักแค่ไหน แต่ในเมืองที่สดใส ก็พลิกอะไรๆให้ดูเข้าตา เสนห์เมืองเขลางค์ ที่ไม่ลด ที่ไม่จาง ก็เหมือนบางสิ่งตรงนี้ คือความรักที่มี จะเป็นเดือนจะเป็นปีที่เราได้รู้จัก ก็ยังอยากจะรักนานๆเราเองก็เปรียบดังเส้นทาง แตกต่างที่มา แต่ถนนก็พาให้เจอกัน เดินทางไปอยู่ในเรื่องราว ที่เราได้ผูกพัน ให้มีประเด็นกันทุกวัน ให้มาเจอกันที่ห้าแยกลำปาง บางที ก็พลาดพลั้ง ต้องเหนื่อยหน่อยในบางครั้ง สุดท้ายก็ยังเป็นทางให้เราเรียนรู้ จากนี้จะไกลแค่ไหน บอกเธอให้ฟังเอาไว้ จะขอเดินเคียงกันไป ขอได้เฝ้าดู