หอกข้างแคร่

 เอฟ วรัญญู ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง หอกข้างแคร่ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

F Am | Dm C |A# Am | Gm C |

เพิ่งรู้Fว่าคนใกล้ตัCว.. แอบมั่DmวกับใครหลายคAmเข้าตาA#จน  ความจริCงถูกเปิดเผFเก็บเงื่อนงำF กระทำซ้ำรอCย..แอบรอคอDmยเมื่อตอนฉันเผลAmไปนัดA#เจอ  ที่แท้Cเธอเลี้ยงไม่เชื่Fอง

แอบไปคบGmกันนานหรือยังไม่อยากฟังAmหรอกคำแก้วตัวมันเบื่A#อ.. กับคนกะล่อนอย่างเธAอ..

ปากเธอไDmวยิ่งกว่าหมA#า  ไปให้ท่Cาเข้ามากี่ราFเจ็บบาดลึGmกกลางหัวใจ  ทุรนCทุรายด้วยบาดแผAปากเธอไDmวจนคิดไม่ถึA#ง  คนเคยซึ่Cงจะมาเปลี่ยนแปFไม่คิดDmว่าเธอจะตอGmแหล         | Gm C(หยิบหอกข้างแคร่Aมาแทงหลังกั(Dm)น)

Dm C | A# A |

พึ่งรู้Fว่าคนใกล้ตัCว.. แอบมั่DmวกับใครมากมาAmเจ็บเกือบตาA#ย.. ที่เธCอทำอย่างนั้Fพึ่งรู้Fว่าคนที่เรCา.. เฝ้าหวDmงและคอยไว้ใAmแอบปันA#ใจ  พาใคCรมาหักหลังFกัน

* | ** |

Gm | Dm |Gm | Dm |A# | F |Gm | A |

** | ** |

Dm | C | A# | A |

หยิบหอกข้างแคร่มาแทงหลังฉัDmคอร์ดเพลง หอกข้างแคร่ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

เนื้อเพลง หอกข้างแคร่ เอฟ วรัญญู วงฟิน FINเพิ่งรู้ว่าคนใกล้ตัว แอบมั่วกับใครหลายคน เข้าตาจน ความจริงถูกเปิดเผย เก็บเงื่อนงำ กระทำซ้ำรอย แอบรอคอยเมื่อตอนฉันเผลอ ไปนัดเจอ ที่แท้เธอเลี้ยงไม่เชื่อง แอบไปคบกันนานหรือยัง ไม่อยากฟังหรอกคำแก้วตัว มันเบื่อ กับคนกะล่อนอย่างเธอ ปากเธอไวยิ่งกว่าหมา ไปให้ท่าเข้ามากี่ราย เจ็บบาดลึกกลางหัวใจ ทุรนทุรายด้วยบาดแผล ปากเธอไวจนคิดไม่ถึง คนเคยซึ่งจะมาเปลี่ยนแปร ไม่คิดว่าเธอจะตอแหล (หยิบหอกข้างแคร่มาแทงหลังกัน) พึ่งรู้ว่าคนใกล้ตัว แอบมั่วกับใครมากมาย เจ็บเกือบตาย ที่เธอทำอย่างนั้น พึ่งรู้ว่าคนที่เรา เฝ้าหวงและคอยไว้ใจ แอบปันใจ พาใครมาหักหลังกัน หยิบหอกข้างแคร่มาแทงหลังฉัน