แค่เท่านั้น

Better Weather, Portrait, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

G |

นั่งเพียงคนเดีEmยว..  ใจFมันก็ลอยกลับไป.Em.มีGmคนนึงที่ฉัCนนั้นรักหมFดใจ.. แต่เขาจาDmกไปและฉัGนยังคง..นั่งตรงมุมเดิEmม.. ยิ่งเติFมให้เหงาจับใจ EmเตือGmนตัวเองแต่มือCมันเผลอกดFไปก็รู้ดึกDmไป.. ขอGอภัย

ก็ตอนนั้Fน ฉันไม่รู้ตัEmและตอนนี้F ฉันก็เสียใจ Emฉันไม่ได้จะขFออะไรหรอกเพียงEmแค่อยากรู้Amเธอเป็นไง..Dm | G       แค่เท่านั้น..

Dm | Em |F | G |

ถ้าเธอจะโกEmรธ..  ฉันFเองก็พอเข้าใจ.Em.คำGmบางคำที่ตัCวฉันเผลอส่งFไปมันฝืนไม่Dmไหว..  ฝืGนยังไง

** |

F | Em |F | Em |Dm | Em |F | G |

ก็ตอนนั้Fน ฉันคิดถึงเธEmแค่เธอเคยบ้างไหFมที่คิดถึงกัEmฉันไม่ได้จะขFออะไรหรอกเพีEmยงแค่อยากรู้... .. .Am | Dm | G

แค่อยากใFห้รู้ ฉันคิดถึงเธEmแค่เธอเคยบ้างไหFมที่คิดถึงกัEmฉันไม่ได้จะขFออะไรหรอกเพีEmยงแค่อยากรู้Amเธอเป็นไง  Dm | Gแค่เท่านั้(C)