แค่เท่านั้น

  Better Weather   Portrait   สตริง
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง แค่เท่านั้น PORTRAIT Feat. BETTER WEATHER

G |

นั่งเพียงคนเดีEmยว..  ใจFมันก็ลอยกลับไป.Em.มีGmคนนึงที่ฉัCนนั้นรักหมFดใจ.. แต่เขาจาDmกไปและฉัGนยังคง..นั่งตรงมุมเดิEmม.. ยิ่งเติFมให้เหงาจับใจ EmเตือGmนตัวเองแต่มือCมันเผลอกดFไปก็รู้ดึกDmไป.. ขอGอภัย

ก็ตอนนั้Fน ฉันไม่รู้ตัEmและตอนนี้F ฉันก็เสียใจ Emฉันไม่ได้จะขFออะไรหรอกเพียงEmแค่อยากรู้Amเธอเป็นไง..Dm | G       แค่เท่านั้น..

Dm | Em |F | G |

ถ้าเธอจะโกEmรธ..  ฉันFเองก็พอเข้าใจ.Em.คำGmบางคำที่ตัCวฉันเผลอส่งFไปมันฝืนไม่Dmไหว..  ฝืGนยังไง

** |

F | Em |F | Em |Dm | Em |F | G |

ก็ตอนนั้Fน ฉันคิดถึงเธEmแค่เธอเคยบ้างไหFมที่คิดถึงกัEmฉันไม่ได้จะขFออะไรหรอกเพีEmยงแค่อยากรู้... .. .Am | Dm | G

แค่อยากใFห้รู้ ฉันคิดถึงเธEmแค่เธอเคยบ้างไหFมที่คิดถึงกัEmฉันไม่ได้จะขFออะไรหรอกเพีEmยงแค่อยากรู้Amเธอเป็นไง  Dm | Gแค่เท่านั้(C)คอร์ดเพลง แค่เท่านั้น PORTRAIT Feat. BETTER WEATHER

เนื้อเพลง แค่เท่านั้น PORTRAIT Feat. BETTER WEATHERนั่งเพียงคนเดียว ใจมันก็ลอยกลับไป มีคนนึงที่ฉันนั้นรักหมดใจ แต่เขาจากไป และฉันยังคง นั่งตรงมุมเดิม ยิ่งเติมให้เหงาจับใจ เตือนตัวเองแต่มือมันเผลอกดไป ก็รู้ดึกไป ขออภัย ก็ตอนนั้น ฉันไม่รู้ตัว และตอนนี้ ฉันก็เสียใจ ฉันไม่ได้จะขออะไรหรอก เพียงแค่อยากรู้เธอเป็นไง แค่เท่านั้น ถ้าเธอจะโกรธ ฉันเองก็พอเข้าใจ คำบางคำที่ตัวฉันเผลอส่งไป มันฝืนไม่ไหว ฝืนยังไง ก็ตอนนั้น ฉันคิดถึงเธอ แค่เธอเคยบ้างไหมที่คิดถึงกัน ฉันไม่ได้จะขออะไรหรอก เพียงแค่อยากรู้ แค่อยากให้รู้ ฉันคิดถึงเธอ แค่เธอเคยบ้างไหมที่คิดถึงกัน ฉันไม่ได้จะขออะไรหรอก เพียงแค่อยากรู้เธอเป็นไง แค่เท่านั้น