ไข่เน่า

 เต้ย อภิวัฒน์ ลูกทุ่ง อีสาน อกหัก
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ไข่เน่า เต้ย อภิวัฒน์ (ครูเต้ย)

B D#m | Emaj7 B |B D#m | C#m7 F# | B |

กะเข้าใจBอ้ายกะฮู้โตดีD#m..ตัวอ้ายนี้G#m7คือจังหมาหัวเน่Bเบิ่ดความหมาBย เบิดประโยชน์ให้เจ้D#mคือขี้เถ่C#m7าที่เจ้าเขี่ยถิ่มไF#

บอกว่าฮัBก ฮักเจ้าหลายเบิดใD#mน้ำตาไหG#m7ล ใจให้ไปบ่มีBค่าหย่างไปไสB มีแต่คนเขาส่D#mกะฮู้ว่C#m7าน้องไปมีผู้ไหF#ม่  แต่อ้าย.B.กะยอม

D#m   น้ำตาอ้ายไหลหย่าว ๆG#m เมื่อเจ้าบอกว่า..เฮาเลิกกันสEา  น้องหล่าขาอ้าย..F#มันหล่อย..  F#7

เก็บเอาไEว้สาก่อน  อย่าฟ้าวถิ่D#mมอ้ายไปอย่าไปไC#m7ส    อยู่กับอ้าF#ยจักคราวได่บ่ B B7ฮักเจ้าเบิEดหัวใจ    บ่มีความหมาD#mยกับเจ้าบ่นาG#mถิ่มอ้าC#m7ยคือไข่ฮ้างฮัF#ง  เหม็นเน่าโยนถิ่มBโลดติ...

E | D#m | C#m7 F# | B |E | D#m | C#m7 F# | B |

* | ** | *** | *** |

ถิ่มอ้าC#m7ยคือไข่ฮ้างฮัF#ง..  เหม็นเน่าโยนถิ่มEmaj7โลดติ... Bคอร์ดเพลง ไข่เน่า เต้ย อภิวัฒน์

เนื้อเพลง ไข่เน่า ครูเต้ย อภิวัฒน์กะเข้าใจอ้ายกะฮู้โตดี ตัวอ้ายนี้คือจังหมาหัวเน่า เบิ่ดความหมาย เบิดประโยชน์ให้เจ้า คือขี้เถ่าที่เจ้าเขี่ยถิ่มไป บอกว่าฮัก ฮักเจ้าหลายเบิดใจ น้ำตาไหล ใจให้ไปบ่มีค่า หย่างไปไส มีแต่คนเขาส่า กะฮู้ว่าน้องไปมีผู้ไหม่ แต่อ้ายกะยอม น้ำตาอ้ายไหลหย่าวๆเมื่อเจ้าบอกว่า เฮาเลิกกันสา น้องหล่าขาอ้ายมันหล่อย เก็บเอาไว้สาก่อน อย่าฟ้าวถิ่มอ้ายไป อย่าไปไส อยู่กับอ้ายจักคราวได่บ่ ฮักเจ้าเบิดหัวใจ บ่มีความหมายกับเจ้าบ่นาง ถิ่มอ้ายคือไข่ฮ้างฮัง เหม็นเน่าโยนถิ่มโลดติ ถิ่มอ้ายคือไข่ฮ้างฮัง เหม็นเน่าโยนถิ่มโลดติ