ไข่เน่า

เต้ย อภิวัฒน์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

ไข่เน่า ครูเต้ย อภิวัฒน์

B D#m | Emaj7 B |B D#m | C#m7 F# | B |

กะเข้าใจBอ้ายกะฮู้โตดีD#m..ตัวอ้ายนี้G#m7คือจังหมาหัวเน่Bเบิ่ดความหมาBย เบิดประโยชน์ให้เจ้D#mคือขี้เถ่C#m7าที่เจ้าเขี่ยถิ่มไF#

บอกว่าฮัBก ฮักเจ้าหลายเบิดใD#mน้ำตาไหG#m7ล ใจให้ไปบ่มีBค่าหย่างไปไสB มีแต่คนเขาส่D#mกะฮู้ว่C#m7าน้องไปมีผู้ไหF#ม่  แต่อ้าย.B.กะยอม

D#m   น้ำตาอ้ายไหลหย่าว ๆG#m เมื่อเจ้าบอกว่า..เฮาเลิกกันสEา  น้องหล่าขาอ้าย..F#มันหล่อย..  F#7

เก็บเอาไEว้สาก่อน  อย่าฟ้าวถิ่D#mมอ้ายไปอย่าไปไC#m7ส    อยู่กับอ้าF#ยจักคราวได่บ่ B B7ฮักเจ้าเบิEดหัวใจ    บ่มีความหมาD#mยกับเจ้าบ่นาG#mถิ่มอ้าC#m7ยคือไข่ฮ้างฮัF#ง  เหม็นเน่าโยนถิ่มBโลดติ...

E | D#m | C#m7 F# | B |E | D#m | C#m7 F# | B |

* | ** | *** | *** |

ถิ่มอ้าC#m7ยคือไข่ฮ้างฮัF#ง..  เหม็นเน่าโยนถิ่มEmaj7โลดติ... B