แค่ได้รัก (Ost.ใต้เงาจันทร์)

 แค่ได้รัก แค่ได้รัก (Ost.ใต้เงาจันทร์) Max Jenmana สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง แค่ได้รัก (Ost.ใต้เงาจันทร์) Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

F | Am | Gm | Csus4 |F | Am | Gm | Csus4 |

F ไม่ต้องลำบากใจAm.. อย่าสงสัGmยฉันเลยในสิ่งที่ฉันCทำF ถึงฉันไม่พูดสักAmคำ.. เธอจะรู้Gmบ้างหรือเปล่า.. ว่าฉันCรักเธอสักเท่าไร

Dm  เป็นแสงแดดเป็นสายAmลม  ที่เหมือนเธGmอจะมอCงข้ามไปFA#  เป็นคนที่นานเท่Amาไร.. ก็ไม่คิD#ดจะไปจากเธC

ไม่ต้องรักFฉันสักนิด  ไม่ต้องมC/Eาคิดถึงกันปล่อยให้ฉัDmนรักของฉัน.. แค่เท่านั้Cmนก็พFมันเป็นเรื่A#องของหัวใจ  และฉันจAmะไม่ร้องขDmเธอไม่Gmจำเป็นจะต้องรักฉัCน.. แค่ขอฉันได้รักเธอ

F Gm | Am C |

Fไม่ต้องการสิ่งใAmด.. ไม่คาดหวัGmงว่าต้องเป็นใครที่สำCคัญF ทุกครั้งที่ได้พบAmกัน.. เธอจะรู้Gmบ้างหรือเปล่า ว่าฉัCนดีใจสักเท่าไร

* | ** |

A# | Am || D# | C | C |

** |

F | Am | Gm | Csus4 || F |คอร์ดเพลง แค่ได้รัก (Ost.ใต้เงาจันทร์) Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)

เนื้อเพลง แค่ได้รัก (Ost.ใต้เงาจันทร์) Max Jenmana (แม็กซ์ เจนมานะ)ไม่ต้องลำบากใจ อย่าสงสัยฉันเลยในสิ่งที่ฉันทำ ถึงฉันไม่พูดสักคำ เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า ว่าฉันรักเธอสักเท่าไร เป็นแสงแดดเป็นสายลม ที่เหมือนเธอจะมองข้ามไป เป็นคนที่นานเท่าไร ก็ไม่คิดจะไปจากเธอ ไม่ต้องรักฉันสักนิด ไม่ต้องมาคิดถึงกัน ปล่อยให้ฉันรักของฉัน แค่เท่านั้นก็พอ มันเป็นเรื่องของหัวใจ และฉันจะไม่ร้องขอ เธอไม่จำเป็นจะต้องรักฉัน แค่ขอฉันได้รักเธอ ไม่ต้องการสิ่งใด ไม่คาดหวังว่าต้องเป็นใครที่สำคัญ ทุกครั้งที่ได้พบกัน เธอจะรู้บ้างหรือเปล่า ว่าฉันดีใจสักเท่าไร