เคยฮัก

กิ๊ก รุ่งนภา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

เคยฮัก กิ๊ก รุ่งนภา

C# | Fm |D#m G# | C# |

สิบปีC#..กะคองถ่Fmา..  ซาC#วพรรษา..กะคองG#อยู่กะทั้F#งที่ใจกะฮู้.. ว่ามัC#นเป็นไปบ่ได้G#กะเลC#ยถามใจเจ้าขอFmฮ้องผ่านภูFmผ่านฟ้า บอกว่A#mาคิดฮอดส่ำใดหัวใจF#..กะยังว่D#mา.. ฮักท่อฟ้F#าเสมอด้ามดังใจG#

ลมC#พัดไผ่ใกล้กกFmสะแบงฟ้C#ายามแลง แสงตะG#เว็นอ่อนค่ำคล้อยลF#งบัดแฮงเหงายามนอนแสนอาวรC#ณ์ คิดฮอดสุดใจG#ถ้ามื้อใด๋C#สองเฮาพ้อกัFmน  มันสิมีFmบ่หนอมื้อA#mนั้นหัวใจF#..มันสั่D#mน  ตั้งแต่มื้อนั้F#นมันกะบ่คือเก่า  G# | G#

กะเลยมานั่งเศร้C#า เหงาอยู่ข้างเถีFmยงได้ยินเสียA#mงหัวใจมันสั่Fmแค่เพียF#งคิดถึง..ครั้งหนึ่งเคยFmฮักกันที่มันผ่าD#mนมาแล้วหลายปีG#

ที่ต้องมานั่งเศร้C#า เหงาอยู่ข้างเถีFmยงที่เคยข้างเคียA#mงกับเธอหม่อFmงนี้ความทรงจำF#ครั้งหนึ่งที่เคยฮู้Fmสึกดีแม่นมื้อนี้D#mมันสิบ่คือเก่G#า..

F# | Fm |F# | Fm |C# D#m | Fm F# |G# | G# | G# |

* | ** |

ย้อนว่าเหA#mงา ย้อนคิดฮอดความเก่G#ชาตินี้เฮC#าคงต้องอยู่ห่างกัA#mดาวอยู่เทิงฟ้F#าสิลอยห่างดวงจันD#mทร์คือเป็นจังซั้Fmนหนอฮักที่แสนเศA#mร้าหากเฮาC#มีกรรม เลยต้องจำA#mใจห่างกับความหลัD#mงที่มันฮ้าง ๆD#mกะส่างมาคิดฮอA#mด..แท้หนอใจG#เฮา

กะเลยมานั่งเศร้C#า เหงาอยู่ข้างเถีFmยงได้ยินเสียA#mงหัวใจมันสั่F7น..

F# Fm | D#m G# |

* | ** |

สองเฮาห่างกัน

C# | Fm | D#m G# | C# |