คนไกลใจคิดถึง

 อานัส ต้นกล้าคนเพลง ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้ คิดถึง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนไกลใจคิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง

F | Am |Gm C | F |

ก่อนจะนอFนเธอคิดถึงฉันบ้างไหAmอยู่ห่างไกGmล รู้ไหมใจมันเหCงาอยากจะพFบ อยากสบตา.. นอAmนนับดาDmให้ความเหงGmาของเรานั้นจางไป   C | C

ฝากสาFยลม.. โบกโบยพัดAmไปว่ามีใคGmรคนนึCงเขาติดถึFฝากให้Dmดาว บอกคำ ๆAm นึงว่าคิดถึงA# คิดถึง คิดถึง..เหลืCอเกิน.. C

นานแค่ไหFน หัวใจยังรDmรอ รอA# รอวันที่เธอกลับมCยังคงรัFก ยังคงห่วDmงหาขอสัญญA#าจะไม่ทิ้งCเธอ.. (ให้เสียใจ)

F | Dm |Gm | C |F | Dm |Gm C | F | F |

* | ** | ** |

F | Dm |Gm C | F |

ขอสัญญA#าจะไม่ทิ้งCเธอ.. ให้เดียวดาFย..คอร์ดเพลง คนไกลใจคิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลง

เนื้อเพลง คนไกลใจคิดถึง อานัส ต้นกล้าคนเพลงก่อนจะนอนเธอคิดถึงฉันบ้างไหม อยู่ห่างไกล รู้ไหมใจมันเหงา อยากจะพบ อยากสบตา นอนนับดาว ให้ความเหงาของเรานั้นจางไป ฝากสายลม โบกโบยพัดไป ว่ามีใครคนนึงเขาติดถึง ฝากให้ดาว บอกคำๆนึง ว่าคิดถึง คิดถึง คิดถึงเหลือเกิน นานแค่ไหน หัวใจยังรอ รอ รอ รอวันที่เธอกลับมา ยังคงรัก ยังคงห่วงหา ขอสัญญาจะไม่ทิ้งเธอ ให้เสียใจ ขอสัญญาจะไม่ทิ้งเธอ ให้เดียวดาย