คนเคยโง่

ตั๊กแตน ชลดา, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: mechords

A#m | Fm |A#m | Fm |C# | C | C |

มือขวFmาทุบที่อกซ้าย  มือซ้าCmยกะป้ายน้ำตาฮ้องแฮง ๆC# ขึ้นไปเทิงฟ้D#า.. ว่าอย่าซั่วหลG#ายพ่อแม่เลี้ยC#งมาให้เป็นคD#เป็นหยัCmงจั่งกลายเป็นFmควายถืกตั๋วC#จนเมื่อย เจ็บจCmนแป๋ตายชั่A#mวย้อนเชื่อคนง่าD#ย..D# จากคนต้องกลCmายเป็นควายกลาFmงท่ง

A#mงบ่มีอีกแล้ว.. ความโFmง่สิโผล่ให้เห็นต่A#mอไปนี้สิเป็น.. คนดีFmที่ไม่ยอมโง่พร้อมสิโผC#ล่..หัวออกมาบอกเจ้าว่Cา..

พึ่งฮู้โตC#ว่าโง่หลD#าย  ทุ่มเทไCmป เขาบ่เห็นค่FmเศษฮัA#mก เขาโยนเข้าป่D#า เขี่ยหาก็ไม่G#เจอตบหน้C#าตัวเองดัง ๆD#ฮ้องบอกเจ้าขอCmงว่าพอได้แล้วเด้Fmไอ้เรC#าทั้งฮัก..ทั้งห่วCmงเสมอFmแต่เขA#mากลับไปบำเรD#อ.. ฮักกับคFmนอื่น

A#m | Fm |A#m | Fm |C# | D# |

* | ** | ** |

A#m | Fm || C# | C || Fm |