คนไม่มีหัวใจ

 คนไม่มีหัวใจ เอฟ วรัญญู ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คนไม่มีหัวใจ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

G D | Em |G D | Em |C D | G |Am D | G |

เธGอ.. เคยบอกรักEmฉันแต่วันนี้Cเธอทำให้ฉันเจ็บแทบตาDเรGา.. เคยรักกันมาEmกใช่หม้ายแล้ววัCนนี้ไซร้เธอไปDไม่ลาสักGคำ

หรืGอ.. ฉันไม่สำEmคัญที่เธอทำCอย่างนั้น รู้ไหมฉันแทบขาDดใจหรือว่าGเขา.. สำคัญกว่ารักEmของเราใช่หม้ายเธอถึงCเปลี่ยนใจจากไปDอย่างไม่ใยGดี

คำที่เธAmอแหลงมา ก็คิดว่Emาเธอนั้นรักจริงไม่เคยคิCดว่าเธอเป็นหญิงสองใจD

มาให้ความหวัCงกับฉัน แล้วเธDอก็ทิ้งกันGไปเธอช่างใจร้าCย  ยังทำDฉันได้ลงGคอให้ฉันงมงาCยเชื่อคำD.. ของคDนอ้อร้Emเจ็บช้ำเพราะรAmอ.. คนอ้อร้Dอไม่มีหัวGใจ

G D | Em |G D | Em |C D | G |Am D | G |

* | ** | ** |

เจ็บช้ำเพราะรAmอ.. คนอ้อร้Dอไม่มีหัวGใจหลอกให้ฉันรAmอ.. คนอ้อร้Dอไม่มีหัวGใจ