คนไม่มีหัวใจ

 เอฟ วรัญญู ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนไม่มีหัวใจ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

G D | Em |G D | Em |C D | G |Am D | G |

เธGอ.. เคยบอกรักEmฉันแต่วันนี้Cเธอทำให้ฉันเจ็บแทบตาDเรGา.. เคยรักกันมาEmกใช่หม้ายแล้ววัCนนี้ไซร้เธอไปDไม่ลาสักGคำ

หรืGอ.. ฉันไม่สำEmคัญที่เธอทำCอย่างนั้น รู้ไหมฉันแทบขาDดใจหรือว่าGเขา.. สำคัญกว่ารักEmของเราใช่หม้ายเธอถึงCเปลี่ยนใจจากไปDอย่างไม่ใยGดี

คำที่เธAmอแหลงมา ก็คิดว่Emาเธอนั้นรักจริงไม่เคยคิCดว่าเธอเป็นหญิงสองใจD

มาให้ความหวัCงกับฉัน แล้วเธDอก็ทิ้งกันGไปเธอช่างใจร้าCย  ยังทำDฉันได้ลงGคอให้ฉันงมงาCยเชื่อคำD.. ของคDนอ้อร้Emเจ็บช้ำเพราะรAmอ.. คนอ้อร้Dอไม่มีหัวGใจ

G D | Em |G D | Em |C D | G |Am D | G |

* | ** | ** |

เจ็บช้ำเพราะรAmอ.. คนอ้อร้Dอไม่มีหัวGใจหลอกให้ฉันรAmอ.. คนอ้อร้Dอไม่มีหัวGใจคอร์ดเพลง คนไม่มีหัวใจ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

เนื้อเพลง คนไม่มีหัวใจ เอฟ วรัญญู วงฟิน FINเธอ เคยบอกรักฉัน แต่วันนี้เธอทำให้ฉันเจ็บแทบตาย เรา เคยรักกันมากใช่หม้าย แล้ววันนี้ไซร้เธอไปไม่ลาสักคำ หรือ ฉันไม่สำคัญ ที่เธอทำอย่างนั้น รู้ไหมฉันแทบขาดใจ หรือว่าเขา สำคัญกว่ารักของเราใช่หม้าย เธอถึงเปลี่ยนใจจากไปอย่างไม่ใยดี คำที่เธอแหลงมา ก็คิดว่าเธอนั้นรักจริง ไม่เคยคิดว่าเธอเป็นหญิงสองใจ มาให้ความหวังกับฉัน แล้วเธอก็ทิ้งกันไป เธอช่างใจร้าย ยังทำฉันได้ลงคอ ให้ฉันงมงายเชื่อคำ ของคนอ้อร้อ เจ็บช้ำเพราะรอ คนอ้อร้อไม่มีหัวใจ เจ็บช้ำเพราะรอ คนอ้อร้อไม่มีหัวใจ หลอกให้ฉันรอ คนอ้อร้อไม่มีหัวใจ