คนสึ่งตึง

 คนสึ่งตึง จรัล มโนเพ็ชร เพื่อชีวิต คำเมือง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คนสึ่งตึง จรัล มโนเพ็ชร
เนื้อร้อง/ทำนอง: จรัล มโนเพ็ชร

G C | G C |G C | G C | G |

ตั๋วอ้ายเกิดมาเป็นคนยากไG C | Gร้..บ่เกยฮักไผCเลยในจาติG C | Gนี้..กึ๊ดว่าจะฮัCกอีน้อGง ก็กลัวเจ้าขอG7งเปิ้นมีCอีน้องสาวจี๋ มีคู่แล้วAm Dกา..

เขาว่าตั๋วอ้ายเป๋นคนสึ่งตึG C | GมีสองสลึCง ป้ายแห๋มซาวห้G C | Gกึ๊ดฮอดเป็นดีCไคร่หุGย กิ๋นยาหมูตุ้G7ยตะวAmเปิ้นบอกอ้ายว่DามีวิตามิG C | Gน..

ขอน้องช่วยเตือม เตือมฮื้ออ้ายเต็มบาCเหมือนยู่สลาดคู่กับแผ่นดิG C | Gเหมือนน้ำพริกอ่องกู่ผักกระAm | Cถินเหมือนตัวยุพินกู่กับตั๋วอ้Am | Dาย..

หากแม้อีนายบ่เอื้อเอ็นG C | Gดูอ้ายกิ๋นแคบหมูCขอฮื้อมันดิ้นตG C | Gายรูปหล่ออย่างอ้าCยนี่มันเขีGยมเหมือนโอ่งกระเทีG7ยมบ่ดาAmฮักเต๊อะอีนาDยอ้ายคนสึ่งตึG C | G

G C | G C |G C | G C | G |Am D | G C | G |

* | ** |

G C | G C |G C | G C |G C | G |คอร์ดเพลง คนสึ่งตึง จรัล มโนเพ็ชร

เนื้อเพลง คนสึ่งตึง จรัล มโนเพ็ชร ตั๋วอ้ายเกิดมาเป็นคนยากไร้ บ่เกยฮักไผเลยในจาตินี้ กึ๊ดว่าจะฮักอีน้อง ก็กลัวเจ้าของเปิ้นมี อีน้องสาวจี๋ มีคู่แล้วกา เขาว่าตั๋วอ้ายเป๋นคนสึ่งตึง มีสองสลึง ป้ายแห๋มซาวห้า กึ๊ดฮอดเป็นดีไคร่หุย กิ๋นยาหมูตุ้ยตะวา เปิ้นบอกอ้ายว่ามีวิตามิน ขอน้องช่วยเตือม เตือมฮื้ออ้ายเต็มบาท เหมือนยู่สลาดคู่กับแผ่นดิน เหมือนน้ำพริกอ่องกู่ผักกระถิน เหมือนตัวยุพินกู่กับตั๋วอ้าย หากแม้อีนายบ่เอื้อเอ็นดู อ้ายกิ๋นแคบหมูขอฮื้อมันดิ้นตาย รูปหล่ออย่างอ้ายนี่มันเขียม เหมือนโอ่งกระเทียมบ่ดาย ฮักเต๊อะอีนายอ้ายคนสึ่งตึง