ใครคนนั้น

พลพล, Labanoon, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

Am | D | G || G |

กาลเวลAmาทำให้เราต้องจาDกกันความผูกพัGนไม่เคยจางหาEmยังคงนึกถึAmงวันที่มีความหมDาย.. อยู่เสมอ..G | GหวนคิดถึAmงใครคนนั้นที่จาDกไปป่านนี้เธGอจะเป็นเช่นไEmได้เเต่ฝากไAmว้ผ่านสายลมความห่วDงใย..ช่วยส่งถึงGเธอ    G7

และยังคงคิดถึCงเสมอ..DยังคงรักเธGอ..ไม่เคยเปลี่ยนแปEmลงยังคงจำเรื่องราCว..ทุกวินาทีDที่มีเธอร่วมเดิGน ร่วมสร้างความฝัG7ฉันยังคงคิดถึCงทุกครั้ง..Dยามลืมตาขึ้นมGา  ตื่นมาจากฝัEmแม้รู้ว่าคงไม่Amมีวัน แต่ฉันยังคงแอบยิ้มDทุกครั้งคราวนึกถึงGเธอ   G

กอดแน่นแค่ไหAmน  สุดท้ายก็ต้อDงปล่อยฝันดีแค่ไหGน  สุดท้ายก็ต้อEmงตื่นกอดเก็บเรื่องราAmวที่ไม่อาจจะย้อDนคืนฉันคงต้องเข้าGใจ

** |

Em  ยังคงจำเรื่องราCว.. เธอเเละฉัGน  ไม่เคDยลืมEm  ยังมีคำภาวนCา.. จากใจฉัGน.. ให้เธDอ..อยู่เสมอ..

Am | D | G || G |

** |

แต่ฉันยังคงแอบยิ้Amมทุกครั้งแด่ใครคนนั้นที่ทำDให้จำ ก็สุขใจ...

G | G | G | G |G |