ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย

 ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย Klear สตริง
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย Klear (วงเคลียร์)

C Em | Am G |C Em | Am |

C  ผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญG/BญาAm  ครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่ล้าน ก็ยอมเข้าใGm  โง่ที่ทFmaj7นอยู่  แต่มันรักD7 จึงยอมให้G7อภัยC  เพราะว่ารัก ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราG/BAm  ฉันยิ่งยอมให้เธอก็ยิ่งได้ใจทุกคราวGm C7  ครั้งที่เท่Fmaj7าไหร่  ที่ต้องร้อD7ง.. ไห้G.. ทั้งคืน   C | C7

อยู่กับรักFmaj7ที่เป็นแค่ด้ายบาง ๆ ให้เดินGอยู่บนนั้Cกลับตัวก็Fmaj7ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย  แต่ทEmนไว้ก็เAmจ็บอยู่กับรัDm7กที่รอให้ถึงEmเวลา..จบไปE7อย่างเชื่องช้Amนับวันที่ด้ายD7จะขาด  นับวันให้เธGอ..ลาจาก..ฉันไป

C G/B | Am G |C G/B | Am G |

C  เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตายG/BAm  เคยได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหายใจ  Gm C7  ฉันก็ทFmaj7นอยู่  แต่ก็เหมืD7อนคนตGาย..ทั้งเป็น  C | C7

อยู่กับรักFmaj7ที่เป็นแค่ด้ายบาง ๆ ให้เดินGอยู่บนนั้Cกลับตัวก็Fmaj7ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย  แต่ทEmนไว้ก็เAmจ็บอยู่กับรัDm7กที่รอให้ถึงEmเวลา..จบไปE7อย่างเชื่องช้Amนับวันที่ด้ายD7จะขาด  นับวันให้เธGอ..ลาจาก..ฉันไป

C  แค่ครั้งนึG/Bงคงไม่ตายAmC  แค่ครั้งนึG/Bงคงไม่ถึงตAmายC  อีกครั้งนึG/Bงคงไม่ตายAmC  อีกครั้งนึG/Bงคงไม่ถึงตAmาย

C  เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตายGmคอร์ดเพลง ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย Klear (วงเคลียร์)

เนื้อเพลง ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย Klear (วงเคลียร์)ผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญญา ครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่ล้าน ก็ยอมเข้าใจ โง่ที่ทนอยู่ แต่มันรัก จึงยอมให้อภัย เพราะว่ารัก ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราว ฉันยิ่งยอมให้เธอก็ยิ่งได้ใจทุกคราว ครั้งที่เท่าไหร่ ที่ต้องร้อง ไห้ ทั้งคืน อยู่กับรักที่เป็นแค่ด้ายบางๆให้เดินอยู่บนนั้น กลับตัวก็ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย แต่ทนไว้ก็เจ็บ อยู่กับรักที่รอให้ถึงเวลาจบไปอย่างเชื่องช้า นับวันที่ด้ายจะขาด นับวันให้เธอลาจากฉันไป เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย เคยได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหายใจ ฉันก็ทนอยู่ แต่ก็เหมือนคนตายทั้งเป็น อยู่กับรักที่เป็นแค่ด้ายบางๆให้เดินอยู่บนนั้น กลับตัวก็ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย แต่ทนไว้ก็เจ็บ อยู่กับรักที่รอให้ถึงเวลาจบไปอย่างเชื่องช้า นับวันที่ด้ายจะขาด นับวันให้เธอลาจากฉันไป แค่ครั้งนึงคงไม่ตาย แค่ครั้งนึงคงไม่ถึงตาย อีกครั้งนึงคงไม่ตาย อีกครั้งนึงคงไม่ถึงตาย เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตาย