ครั้งหนึ่งไม่ถึงตาย

Klear, แนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

C Em | Am G |C Em | Am |

C  ผ่านมากี่ครั้งที่เธอทำผิดสัญG/BญาAm  ครั้งที่ร้อยหรือครั้งที่ล้าน ก็ยอมเข้าใGm  โง่ที่ทFmaj7นอยู่  แต่มันรักD7 จึงยอมให้G7อภัยC  เพราะว่ารัก ไม่ใช่ว่าฉันไม่รู้เรื่องราG/BAm  ฉันยิ่งยอมให้เธอก็ยิ่งได้ใจทุกคราวGm C7  ครั้งที่เท่Fmaj7าไหร่  ที่ต้องร้อD7ง.. ไห้G.. ทั้งคืน   C | C7

อยู่กับรักFmaj7ที่เป็นแค่ด้ายบาง ๆ ให้เดินGอยู่บนนั้Cกลับตัวก็Fmaj7ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย  แต่ทEmนไว้ก็เAmจ็บอยู่กับรัDm7กที่รอให้ถึงEmเวลา..จบไปE7อย่างเชื่องช้Amนับวันที่ด้ายD7จะขาด  นับวันให้เธGอ..ลาจาก..ฉันไป

C G/B | Am G |C G/B | Am G |

C  เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตายG/BAm  เคยได้ยินว่าช้ำแค่ไหนก็ยังหายใจ  Gm C7  ฉันก็ทFmaj7นอยู่  แต่ก็เหมืD7อนคนตGาย..ทั้งเป็น  C | C7

อยู่กับรักFmaj7ที่เป็นแค่ด้ายบาง ๆ ให้เดินGอยู่บนนั้Cกลับตัวก็Fmaj7ไม่ทัน ถ้าพลั้งก็ตาย  แต่ทEmนไว้ก็เAmจ็บอยู่กับรัDm7กที่รอให้ถึงEmเวลา..จบไปE7อย่างเชื่องช้Amนับวันที่ด้ายD7จะขาด  นับวันให้เธGอ..ลาจาก..ฉันไป

C  แค่ครั้งนึG/Bงคงไม่ตายAmC  แค่ครั้งนึG/Bงคงไม่ถึงตAmายC  อีกครั้งนึG/Bงคงไม่ตายAmC  อีกครั้งนึG/Bงคงไม่ถึงตAmาย

C  เคยได้ยินว่ารักทำร้ายมันไม่ถึงตายGm