คู่กัน

 กี้ พงษ์ศักดิ์ คู่กัน ลูกทุ่ง อีสาน
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง คู่กัน กี้ พงษ์ศักดิ์

G# | Cm | C# | D# | D# |

คนบางคG#น.. ตามหD#/Gาจนตายกะบ่พ้Fmหลายคนกะท้C#อ.. เพราะคำว่าG#ฮักดีส่ำใด๋G#.. ที่อ้าD#/Gยได้มาฮู้จัFmที่ได้ฮัC#ก  ได้ใช้ลมA#mหายใจคู่D#กัน

อ้ายสิรักCmษา.. หัวใจน้องไว้ให้ดFmฮักเฮD#าสองคC#น  สิบ่มีไผA#mมาแยกจากD#กัน... ..D# .

เจ้าคืC#อหัวใจของอ้าC#mฮักน้องแฮงหลCmาย บอกไว้เลยหล่Fmคั่นบ่ตาA#mย อ้ายขอสัญญD#า บ่ถิ่มไปไสG#ฝากหัวใจC#เอาไว้กับน้อC#mให้เป็นเจ้าขอCmงคนเดียวเลยใFmอ้าA#mยสิบ่ฮักไผD#  เพราะเฮาคู่G#กัน..

C# | Cm | A#m D# | G# |C# | Cm Fsus4 F || A#m D# | G# D# |

* | ** | *** |

ฝากหัวใจC#เอาไว้กับน้อC#mให้เป็นเจ้าขอCmงคนเดียวเลยใFmอ้าA#mยสิบ่ฮักไผD#  เพราะเฮาคู่G#กัน..อ้าA#mยสิบ่ฮักไผD#..  เพราะเฮาฮักC#กัน.. .G# . .. .คอร์ดเพลง คู่กัน กี้ พงษ์ศักดิ์

เนื้อเพลง คู่กัน กี้ พงษ์ศักดิ์คนบางคน ตามหาจนตายกะบ่พ้อ หลายคนกะท้อ เพราะคำว่าฮัก ดีส่ำใด๋ ที่อ้ายได้มาฮู้จัก ที่ได้ฮัก ได้ใช้ลมหายใจคู่กัน อ้ายสิรักษา หัวใจน้องไว้ให้ดน ฮักเฮาสองคน สิบ่มีไผมาแยกจากกัน เจ้าคือหัวใจของอ้าย ฮักน้องแฮงหลาย บอกไว้เลยหล่า คั่นบ่ตาย อ้ายขอสัญญา บ่ถิ่มไปไส ฝากหัวใจเอาไว้กับน้อง ให้เป็นเจ้าของคนเดียวเลยใจ อ้ายสิบ่ฮักไผ เพราะเฮาคู่กัน ฝากหัวใจเอาไว้กับน้อง ให้เป็นเจ้าของคนเดียวเลยใจ อ้ายสิบ่ฮักไผ เพราะเฮาคู่กัน อ้ายสิบ่ฮักไผ เพราะเฮาฮักกัน