คู่กัน

กี้ พงษ์ศักดิ์, แนวเพลง: ลูกทุ่ง, อีสาน,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

G# | Cm | C# | D# | D# |

คนบางคG#น.. ตามหD#/Gาจนตายกะบ่พ้Fmหลายคนกะท้C#อ.. เพราะคำว่าG#ฮักดีส่ำใด๋G#.. ที่อ้าD#/Gยได้มาฮู้จัFmที่ได้ฮัC#ก  ได้ใช้ลมA#mหายใจคู่D#กัน

อ้ายสิรักCmษา.. หัวใจน้องไว้ให้ดFmฮักเฮD#าสองคC#น  สิบ่มีไผA#mมาแยกจากD#กัน... ..D# .

เจ้าคืC#อหัวใจของอ้าC#mฮักน้องแฮงหลCmาย บอกไว้เลยหล่Fmคั่นบ่ตาA#mย อ้ายขอสัญญD#า บ่ถิ่มไปไสG#ฝากหัวใจC#เอาไว้กับน้อC#mให้เป็นเจ้าขอCmงคนเดียวเลยใFmอ้าA#mยสิบ่ฮักไผD#  เพราะเฮาคู่G#กัน..

C# | Cm | A#m D# | G# |C# | Cm Fsus4 F || A#m D# | G# D# |

* | ** | *** |

ฝากหัวใจC#เอาไว้กับน้อC#mให้เป็นเจ้าขอCmงคนเดียวเลยใFmอ้าA#mยสิบ่ฮักไผD#  เพราะเฮาคู่G#กัน..อ้าA#mยสิบ่ฮักไผD#..  เพราะเฮาฮักC#กัน.. .G# . .. .