คำหวานๆ (ไม่หรอยเลย)

คำหวานๆ, บ.เบิ้ล สามร้อย, แนวเพลง: ใต้, ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

C D | Bm Em |C D | G |

ก็เป็นเพียGงคนธรรมดา  ไม่มีค่Bmาเหมือนเธอฝันไม่ใช่CคนสำคัDญ..เหมือนใคร ๆGมีเธอมาคอCยดูแล  มาเทคแคBmร์เอาใจใEmส่ทำไปCเพื่ออะไร บอกฉันทีD

มาตอแหEmลว่าไม่มีใคร  ทำอ้อร้Bmอว่าไม่รักใครเธอเสแสร้Cงแหลงเรื่อยไปจะไม่มองใคDรนอกจากฉัน..  D

คำGหวาน ๆ คัดสรรBmค์มาจากส่วนไหนมันไม่Cใช่หัวใDจของคนอย่างเธGอยู่ดี ๆC มาทำให้รัDก  ให้อกหัBmกชาติเหมือเบEmร๋อเจ็บใจCเสียจริงเหDวอ ไม่หรอยเลG

D |

เธอGลงทุนลงแรง  ทำแกล้Bmงว่ารักจริงหรือเช็Cคเรตติ้DงของตัวเอGว่ายังมีCคนโง่เหลยหม้Dาย  ที่มอบใBmจให้เธอละเลEmเธอเปลี่ยนหัวใจCเหมือนเปลี่ยนกางเกDง ทำเร็วจริG

G | Bm |C D | G |C D | Bm Em |C D | G | G |

* | ** |

วันนี้Cเธอทิ้งฉัDน  รู้ว่าอกหัBmกเป็นพันนี้Emทั้งแค้CนและบัดสีD เธอทำกัน     C Cm | G