ควายร้องไห้

 เอฟ วรัญญู ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ควายร้องไห้ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

Em | Am | D | G |Em | Am |C D | Em |

ไม่เคEmยสงสาร ไม่เคAmยเห็นใจDทุ่มเทเท่าไหร่ ก็เป็นแค่ควาGย.. Bก็รักEmไปแล้ว จะให้ฉัAmนทำยังไงควาDยก็ควายยังไงก็ยGอม..B

ยอEmมให้เธอมีไคร  ทั้งที่ใAmจยังรักเธอยอDมเห็นภาพของเธอ.. สุขกับเขGา.. BยอEmมให้เธอรักไคร  แค่เสี้ยวใAmจเธอรักเราโง่Dกว่าใครเขาเราก็ยอG

น้ำตาควาCยหลั่งไหDล  มันจำใBmจต้องยอมEmเธAmอคงจะมอCงว่าเราไม่สาDไหร

ใครบอกว่าควายร้องไห้ไม่เป็น.C | D.เธอคงไม่เคยเห็นหรอกน้ำตายควาย.G | G7.มันปวดแสบหัวใจ จนควายต้องร้อCงไห้.. Dเธอฆ่าฉันให้ตาย ซะยังดีกว่G

C D |Em | Bm | C G |Em | Bm |C D | G |

* | ** | ** |

G7 มันปวดแสบหัวใจ จนควายต้องร้อCงไห้.. Dเธอฆ่าฉันให้ตาย ซะยังดีกว่G

G | Em | Am | D | G |คอร์ดเพลง ควายร้องไห้ เอฟ วรัญญู วงฟิน FIN

เนื้อเพลง ควายร้องไห้ เอฟ วรัญญู วงฟิน FINไม่เคยสงสาร ไม่เคยเห็นใจ ทุ่มเทเท่าไหร่ ก็เป็นแค่ควาย ก็รักไปแล้ว จะให้ฉันทำยังไง ควายก็ควายยังไงก็ยอม ยอมให้เธอมีไคร ทั้งที่ใจยังรักเธอ ยอมเห็นภาพของเธอ สุขกับเขา ยอมให้เธอรักไคร แค่เสี้ยวใจเธอรักเรา โง่กว่าใครเขาเราก็ยอม น้ำตาควายหลั่งไหล มันจำใจต้องยอม เธอคงจะมองว่าเราไม่สาไหร ใครบอกว่าควายร้องไห้ไม่เป็น เธอคงไม่เคยเห็นหรอกน้ำตายควาย มันปวดแสบหัวใจ จนควายต้องร้องไห้ เธอฆ่าฉันให้ตาย ซะยังดีกว่า มันปวดแสบหัวใจ จนควายต้องร้องไห้ เธอฆ่าฉันให้ตาย ซะยังดีกว่า