ขวัญใจMC

 บ.เบิ้ล สามร้อย ลูกทุ่งเพื่อชีวิต ใต้
เผยแพร่เมื่อ: โดย: 60ss

คอร์ดเพลง ขวัญใจMC บ.เบิ้ล สามร้อย

G | Bm | C | D |G | Bm | C | D |

วันGนี้ฉัน..เติบโตBmมาหลายปีแต่รถCฉันนี้..แก่กว่าเราDมากมายฮอGนด้าดรีม C70Bm ลูกวายเอสอาCร์หมีควาย  ไปกันได้Dทุกงาน

จะขับGกับใจ หรือเพราะใจBmสั่งมาต้นเหCตุก็คือว่า..สาวคลาสสิDคน่ารักดีขับไปGเป็นแถว เสียรุนจอBmดก็มีจุดหมาCยปลายทางไกลริบหรี่ ฉันไม่Dถอดใจ.. D

ฉันEmกับเธอได้เจอBmกันงานก่อนมันตาCมหลอกหลอนยามฉันนอGนฝันทุกทีเธอEmคนนั้นไม่รู้แฟนใคBmรบ้างแล้วนิสองจุดCประสงค์นี้..C  คือหัวใจDกับใจรัก.. Dโอ๊ะโอย

งาGนที่ใด..ไปBmทุกงานลืมทำCการบ้าน  ยอมให้คุณDครูตีคลาสสิGคคือหัวใจ  การศึกษBmาคือเรื่องที่ดีพอถึงCงานเอ็มซี..C  มันเท่Dเข้าใจไหม.D.

G | Bm | C | D |G | Bm | C | D | D |G | Bm | C | D |

* | ** | ** |

G |คอร์ดเพลง ขวัญใจMC บ.เบิ้ล สามร้อย

เนื้อเพลง ขวัญใจMC บ.เบิ้ล สามร้อยวันนี้ฉันเติบโตมาหลายปี แต่รถฉันนี้แก่กว่าเรามากมาย ฮอนด้าดรีม C70 ลูกวาย เอสอาร์หมีควาย ไปกันได้ทุกงาน จะขับกับใจ หรือเพราะใจสั่งมา ต้นเหตุก็คือว่าสาวคลาสสิคน่ารักดี ขับไปเป็นแถว เสียรุนจอดก็มี จุดหมายปลายทางไกลริบหรี่ ฉันไม่ถอดใจ ฉันกับเธอได้เจอกันงานก่อน มันตามหลอกหลอนยามฉันนอนฝันทุกที เธอคนนั้นไม่รู้แฟนใครบ้างแล้วนิ สองจุดประสงค์นี้ คือหัวใจกับใจรัก โอ๊ะโอย งานที่ใดไปทุกงาน ลืมทำการบ้าน ยอมให้คุณครูตี คลาสสิคคือหัวใจ การศึกษาคือเรื่องที่ดี พอถึงงานเอ็มซี มันเท่เข้าใจไหม