โลกที่ไม่มีเธอ

Portraitแนวเพลง: สตริง,
เผยแพร่เมื่อ: โดย: #mechords

F |

เธอFอยู่ตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปAmล่าฉันFอยู่ตรงนี้ มีแต่คิดถึงสุดหัวAmใจยังจำภาพสุดท้าA#ยของเธอที่จากA#mกันวันที่เป็นที่สุAmดของความเสียใDmแล้วโลกก็เปลี่ยGmนไป...   ตลอดกาCsus4 C

ไร้Fซึ่งจุดหมาย ในโลกที่แสนว่างเปAmล่ามองฟ้Fาตั้งแต่เช้า จนตะวันลับเลือนหาAmยไปในค่ำคืนที่ไร้A#ดาวบนฟ้A#mฉันยังคงมองหAmาว่าเธออยู่ที่ใDmช่วยมาบอกฉันGmที  ชีวิตCต้องทำยังไF

โลกที่ไม่มีเธA#อ  เป็นโลCกที่ฉันไม่เหลือAmใครมีเพียD7งร่างกายที่หาGmยใจ  แต่ทั้CงหัวใจสลFายชีวิตที่ไม่มีเธA#ทุกอย่าCงที่เหลือจากนี้A7ไม่มีความหมาDmจะทำGmเช่นไร เมื่อรักCได้ตายไปแFล้ว

Dm C | A# |Dm C | A# |

แค่เพีGmยงภาวนาไปอย่างสิ้นAmหวังให้ฉันA#ได้พบเธออีกครั้งนึFแค่มอGmงตากัน และกอดฉันAmอีกครั้งนึงอย่าปล่A#อยให้ทรมานอย่างนี้เลCย..

โลกที่ไม่มีเธA#อ  เป็นโลCกที่ฉันไม่เหลือAmใครมีเพียD7งร่างกายที่หาGmยใจ  แต่ทั้CงหัวใจสลFายชีวิตที่ไม่มีเธA#ทุกอย่าCงที่เหลือจากนี้A7ไม่มีความหมาDmจะทำGmเช่นไร เมื่อรักCได้ตายไปพร้อFมเธอ

ไม่Gmเหลืออะไร ในโลกที่Cไม่มีเธFอ...เธออยู่Fตรงนั้น เธอได้ยินฉันรึเปล่า