ไม่ใช่สายเปย์

  ไม่ใช่สายเปย์   เอ อลงกต   ลูกทุ่งเพื่อชีวิต
เผยแพร่เมื่อ:  โดย:  60ss


คอร์ดเพลง ไม่ใช่สายเปย์ เอ อลงกต

C Em | Am C |F Em | Dm G |C Em | Am G |F Em | Dm G |G |

เจ็บไม่จำC.. กับน้ำคำEmคนหน้าตาดี Am Cซื่ออย่างโน้Fน เซ่ออย่างนี้C  คิดว่าเธDmอนั้นมีใจGแต่พอไม่มีC..สิ่งที่เธอEmต้องการ ก็ไปAm CหวังจะเอFา..ใจแลกใEmจ.. มันไม่ใช่Dmที่เธอต้องการGsus2 | G

สิ่งที่เธCอ..อยากได้Em ไม่ใช่ความรัก Am Cเธอเป็นคFนที่ไม่รู้Cจัก.. ความรัDmกที่เพียงพอดีGคนคนนี้C..ทำดีEm ก็ได้แค่นี้ Am Cก็มันดีFแต่หน้าตDmา  แต่ไม่มีGปันญาเลี้ยงเธอ

ไอ้ฉัAmนที่เทหมดใจ  แต่เค้Emาไม่ต้องใช้หน้าตาใช้เงินFเพื่อแลกใจมCา  ความหล่Gอมันกินไม่ได้.. G

ไม่ใช่สายเปCย์  โดนเทEmจนใจสลายAm G..ถูกทำลาFยหัวใEmจ  เพราะเรDmามันไม่โอเคGไม่ใช่สายเปCย์  โดนเทEmจนใจเจ็บช้ำ.Am G.เจ็บคงจำF..ซักทีEm..ความหล่Dmอของพี่แลกข้าGวกินฟรีไม่ได้C

C Em | Am C |F Em | Dm G |F | Em Am |F | G |

* | ** |

ความหล่Dmอของพี่หาแฟนGดีดี... ไม่ได้(C)..คอร์ดเพลง ไม่ใช่สายเปย์ เอ อลงกต

เนื้อเพลง ไม่ใช่สายเปย์ เอ อลงกตเจ็บไม่จำ กับน้ำคำคนหน้าตาดี ซื่ออย่างโน้น เซ่ออย่างนี้ คิดว่าเธอนั้นมีใจ แต่พอไม่มีสิ่งที่เธอต้องการ ก็ไป หวังจะเอาใจแลกใจ มันไม่ใช่ที่เธอต้องการ สิ่งที่เธออยากได้ ไม่ใช่ความรัก เธอเป็นคนที่ไม่รู้จัก ความรักที่เพียงพอดี คนคนนี้ทำดี ก็ได้แค่นี้ ก็มันดีแต่หน้าตา แต่ไม่มีปันญาเลี้ยงเธอ ไอ้ฉันที่เทหมดใจ แต่เค้าไม่ต้องใช้หน้าตา ใช้เงินเพื่อแลกใจมา ความหล่อมันกินไม่ได้ ไม่ใช่สายเปย์ โดนเทจนใจสลาย ถูกทำลายหัวใจ เพราะเรามันไม่โอเค ไม่ใช่สายเปย์ โดนเทจนใจเจ็บช้ำ เจ็บคงจำซักที ความหล่อของพี่แลกข้าวกินฟรีไม่ได้ ความหล่อของพี่หาแฟนดีดี ไม่ได้